Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Links

Hier vindt u een aantal links naar websites met nuttige informatie die u verder kunnen helpen. Als KiesBeter naar een andere website verwijst, wordt getoetst of deze onafhankelijk en betrouwbaar is.

Aandoeningen en medicijnen

Apotheek.nl
Wat kan uw apotheek voor u doen? Informatie over medicijnen en gezondheid, met instructiefilmpjes en gratis app.

BeterDichtbij.nl
Veilig appen met uw eigen arts of ziekenhuis om direct uw vraag te stellen over aandoening en medicatie.

Inforium
Ontvang op veilige manier informatie van uw dokter of zorgverlener in uw mailbox.

Kijksluiter
Filmpjes met informatie uit de bijsluiter van uw medicijn uitgelegd in gewone taal.

Kunt u dat even uitleggen?
Uitleg in beeld en geluid over veilig medicijngebruik. Speciaal voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven.

Medicijnkosten.nl
Op deze website kunt u snel zien of een medicijn in het basispakket zit.

Medische termen in gebarentaal
Filmpjes over het goed innemen van medicijnen in gebarentaal.

Thuisarts.nl
Medische informatie en behandelkeuzehulpen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

BIG-register

BIG-register.nl
Hier kunt u controleren of uw zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen.

Erfelijkheid

Erfelijkheid.nl
Betrouwbare informatie van Erfocentrum over erfelijke ziekten en genetisch onderzoek.

Patiënteninformatietool chromosomenonderzoek
Heldere uiteg over onderzoek naar chromosoomveranderingen (CNV) met genetisch onderzoek.

GezondheidsApps

GGDappstore
Goede en betrouwbare gezondheidsapps, getest door de GGD.

GGZ

Zorginstituut Nederland
Waar kunnen jongeren en volwassen terecht voor psychische hulp? En wie betaalt wat? Heldere uitleg met veel voorbeelden.

Kiezen in de GGZ
Keuzewebsite voor volwassenen boven 18 jaar om een behandelaar te zoeken.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelenwijzer.nl
Vilans Hulpmiddelenwijzer voor eerlijke en onafhankelijke informatie over hulpmiddelen, ook over prijzen en vergoedingen.

Instrumentenkiezer zelfmanagementondersteuning
Online database voor professionals met het actuele aanbod op het gebied van zelfmanagementondersteuning voor patiënten.

Informatie Rijksoverheid

Nederland gezond en wel
Platform met tips voor bewust omgaan met lekker eten, bewegen en stress.

Rijksoverheid.nl - Cosmetische ingrepen
Elke cosmetische ingreep gaat gepaard met risico’s. Het Rijk wil mensen bewust maken van deze risico’s en geeft in dit dossier voorlichting.

Rijksoverheid.nl - Het Nederlandse zorgstelsel
Hoe zit het Nederlandse zorgstelsel in elkaar? Brochure (jan. 2016) met heldere uitleg over de vier zorgstelselwetten: Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Volksgezondheidenzorg.info
Feiten en cijfers over volksgezondheid en zorg van het RIVM.

Keuzehulpen

Keuzehulpen Patiëntenfederatie Nederland
Kies een ziekenhuis of kliniek met de keuzehulpen van patiëntenverenigingen.

Kiezen in de GGZ
Zoek een zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg, incl. wachttijden.

Patient+ Keuzehulpen
Kijk welke behandeling het beste bij u past en stel de juiste vragen aan uw arts.

Thuisarts.nl keuzehulpen
Vraag hulp van de huisarts bij ingewikkelde vragen over behandelingen.

Ziekenhuischeck.nl
Bekijk en vergelijk kwaliteit en behandelresultaten ziekenhuizen.

ZorgKeuzeLab
Keuzehulpen voor thuis én in de spreekkamer.

Kinderen

Apotheek.nl - medicijnteksten voor kinderen
Meer dan 300 medicijnteksten specifiek over dosering en gebruik bij kinderen. Zoek op naam van het medicijn en kijk op het tabblad Kinderen.

Kinderformularium
Onafhankelijke informatie over geneesmiddelgebruik bij kinderen.

Kind en ziekenhuis
Patiëntenorganisatie voor ouders en kinderen die opkomt voor goede medische zorg in het ziekenhuis, thuis of elders.

Stichting PAL
Palliatieve zorg speciaal voor kinderen zoeken.

Klachten over de zorg

Adviespuntzorgbelang.nl
Bij het Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht met uw klacht of vraag over de zorg.

Landelijk Meldpunt Zorg (VWS)
Om uw klacht te melden. Het meldpunt lost klachten niet op, maar adviseert waar u terecht kunt. U kunt er ook de Klachtenwijzer doen.

Kwaliteit en patiëntbeoordelingen

Kwaliteitsvenster Revalidatie (NVZ)
Bekijk de kwaliteit van revalidatiecentra.

Mijnkwaliteitvanleven.nl
Hulpmiddel om in beeld te brengen wat voor u belangrijk is en welke zorg of hulp daarbij past.

Ziekenhuischeck
Op Ziekenhuischeck.nl vindt u kwaliteitscijfers en behandelresultaten van alle ziekenhuizen in Nederland.

Zorgkaart Nederland
Informatie over zorgaanbieders: waarderingen op basis van afzonderlijke patiëntenoordelen. Vergelijkingshulpen en patiëntenwijzers voor diverse aandoeningen.

Lotgenotencontact

Iemandzoalsik.nl
Sociaal netwerk voor uitwisselen van kennis en ervaringen voor mensen met een zeldzame chronische aandoening en hun naasten.

Ouderen en mantelzorgers

Alleszelf.nl
Diensten en oplossingen voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen.

Handeninhuis.nl 
Vrijwilligers voor extra steun bij mantelzorg.

Nationalehulpgids.nl 
Professionals voor extra steun bij mantelzorg.

Scouters.nl
Innovatieve zelfhulp voor en door mensen met een bewegingsbeperking, mantelzorgers en professionals.

Wehelpen.nl
Marktplaats voor aanbieden of vragen van gratis hulp, met optie voor besloten omgeving om hulp te organiseren.

Zorg voor Beter.nl
Kennisplein boordevol pratijkinformatie over dagelijkse zorg, mentaal welbevinden en veranderingen in de zorg.

Zorgverzekering Informatie Centrum
Informatie over verschillende verlofregelingen voor mantelzorg.

Patiëntenrechten

Ja Dokter Nee Dokter
Begrijpelijke uitleg over de rechten in de medische zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Patiëntenfederatie.nl
Patiëntenfederatie Nederland bundelt krachten van ruim 160 patiëntenorganisaties en biedt informatie over zorg en patiëntenrechten.

Regelgeving en loketten

Belastingdienst
Voor vragen over inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

CIZ Webcheck Wlz
Ontdek in enkele vragen of u een aanvraag bij het CIZ moet indienen of niet.

Digitale-sociale-kaart.nl
Wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.

Meldpunt juiste loket
Expertisepunt Kinderen met een intensieve vraagzorg en Informatiepunt Wlz.

Regelhulp.nl
Wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

Steffie
Ingewikkelde regels makkelijk uitgelegd.

Zo werkt de zorg
Platform dat partijen, zorgwetten en geldstromen in beeld brengt.

Rekenhulp

CAK rekenhulp eigen bijdrage
Bereken een indicatie van uw eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz (intensieve zorg thuis of in een instelling).

Wonen

Woonz.nl
Landelijk overzicht van woningen met service en/of zorg voor senioren.

Zoek een zorgverlener

Beter in het groen
Het aanbod in de Beter in de Groen-zoeker helpt mensen om hun gezondheid te verbeteren.

ERN (Europees Referentie Netwerk)
Virtuele netwerken van kennis en zorgverleners uit heel Europa voor behandeling van zeldzame ziekten (EU).

Kiesuwhuisarts.nl
Compleet overzicht van huisartsenpraktijken, gebaseerd op officiële huisartsenregistratie van het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Kiesvoorjezorg.nl
Overzicht van diensten en services die zorginstellingen aanbieden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij opname van de partner in te wonen.

Netwerk Palliatieve Zorg
Zoek palliatieve zorg bij u in de regio.

Orphanet
Lijst van door de minister van VWS benoemde expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.

Stichting Fibula
Lijst van alle netwerken palliatieve zorg in Nederland.

TRFportal (Top Referente Zorg bij universitair medische centra)
Zeer specialistische zorg voor patiënten waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is (‘last resort’).

VPTZ.nl
Zoek een organisatie voor hulp bij vrijwillige palliatieve terminale zorg: thuis, in hospice of zorginstelling.

Zorgbelang Nederland
Zoek een verpleeghuis, ggz-instelling, thuiszorg- of gehandicaptenorganisatie bij u in de buurt.

Verwijsbeleid KiesBeter

Op KiesBeter kunt u de kwaliteit van zorg bij zorgverleners bekijken. Dit kan u helpen om een zorgverlener te kiezen. Misschien wilt u daarbij ook andere informatie gebruiken. Daarom verwijst KiesBeter ook naar andere websites met informatie over zorg.

Lees meer over het verwijsbeleid van KiesBeter

Cosmetische ingrepen

Elke cosmetische ingreep gaat gepaard met risico’s. De overheid wil mensen bewust maken van deze risico’s. Wat is de wet- en regelgeving voor de opleiding van behandelaren? En is er een reclamecode?

Lees het dossier op Rijksoverheid.nl

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 08 juli 2019.

Deel deze pagina via: