Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Over ons

Redactie KiesBeter

KiesBeter hoort sinds 1 januari 2014 bij Zorginstituut Nederland. Dit instituut ondersteunt partijen bij samenwerking en het verbeteren van zorg. De redactie van KiesBeter bestaat uit:
- Pauline de Heer (projectleider)
- Jacqueline de Rijk (eindredacteur)
- Heleen de Vaan (corrector)
- Team Medisch Specialisten Zorginstituut Nederland (inhoudelijke controle)
- Uriëll Malanda (gebruikersonderzoek)
- Kirsten Stegink (helpdesk en infolijn)

KiesBeter wordt continu uitgebreid en verbeterd. De redactie wordt hiervoor bijgestaan door professionals op het gebied van medische publieksinformatie en ICT.

Totstandkoming content

De teksten op KiesBeter worden met de grootste zorg geschreven. Ze bevatten korte inhoudelijke informatie, links naar betrouwbare sites en verwijzingen naar medische richtlijnen en beschikbare patiëntenversies daarvan. Alle teksten worden voor publicatie gecontroleerd door de medisch specialisten van Zorginstituut Nederland, door patiëntenverenigingen en door koepelorganisaties.

Gegevens over kwaliteit van zorg op KiesBeter

De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd door de zorginstellingen zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van hun kwaliteitsinformatie. De informatie wordt door een gegevensmakelaar geschikt gemaakt voor onderlinge vergelijking. Zorginstituut Nederland checkt of alle informatie compleet is voor publicatie.

Bronnen

Alle informatie op deze website is afkomstig uit betrouwbare bronnen. Een groot aantal pagina’s is gemaakt in samenwerking met patiëntenorganisaties. Lees meer over ons verwijsbeleid.

Zorgsectoren op KiesBeter

Op KiesBeter staan alle zorginstellingen die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. Zorginstellingen die geen gegevens aanleveren, worden niet getoond. Sommige instellingen ontbreken, omdat hun gegevens niet goed verwerkbaar zijn. Of ze hebben geen informatie over afzonderlijke locaties beschikbaar. Op dit moment bevat KiesBeter kwaliteitsgegevens over:

  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Gehandicaptenzorg
  • Kraamzorg
  • Revalidatie
  • Thuiszorg
  • Verpleeghuizen
  • Ziekenhuizen en klinieken

Uw aandoening ontbreekt

Dan staat uw aandoening nog niet in het Register. Uw aandoening komt op KiesBeter, als kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten zijn ingediend en goedgekeurd voor het Register.

Uw zorginstelling ontbreekt

Als u een bepaalde zorginstelling niet kunt vinden, kan dat twee dingen betekenen:
1.  Er zijn nog geen kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten voor deze zorg.
2.  Uw zorginstelling heeft geen meetresultaten aangeleverd.

Kwaliteitsgegevens aanleveren

Bent u zorgprofessional en wilt u kwaliteitsgegevens aanleveren? Ga dan naar Zorginzicht.nl.

KiesBeter filmpje

Wat is goede zorg en hoe wordt die gemeten? Bekijk het filmpje voor uitleg.

U kunt zelf de ondertiteling aan- of uitzetten. Gebruik daarvoor het knopje rechts onderaan (naast het klokje).

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 oktober 2018.

Deel deze pagina via: