Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Euthanasie - nuttige links

Meer weten over euthanasie?

KiesBeter verwijst naar websites met onafhankelijke, betrouwbare informatie over zorg rondom het levenseinde.

  • Belangenbehartiging

Agora.nl
Agora stimuleert als centrum voor beleidsondersteuning een palliatieve benadering in zorg en welzijn.

  • Brochures over levenseinde

KNMG
Brochure van artsenorganisatie KNMG 'Spreek op tijd over uw levenseinde'.

Rijksoverheid.nl
Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek, over situaties waarin u zelf niet meer om euthanasie kunt vragen.

  • Feiten en cijfers

Staat van Volksgezondheid en Zorg
Hoe vaak past een huisarts euthanasie toe?

Staat van Volksgezondheid en Zorg
Hoe vaak past een huisarts palliatieve sedatie toe?

  • Informatie en voorlichting over euthanasie

Euthanasiecommissie
Website van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, met zorgvuldigheidseisen en oordelen.

KNMG
Infographic Euthanasie in cijfers.

Levenseindekliniek
Voor mensen die van hun eigen arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding krijgen.

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
NVVE zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven.

Rijksoverheid.nl
Heldere publieksinformatie van de overheid over euthanasie en de wet.

Thuisarts.nl
Betrouwbare patiëntenvoorlichting van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

  • Informatie en voorlichting over palliatieve sedatie

Palliatievezorg.nl
Uitgebreide informatie over medische beslissingen rondom het levenseinde.

Palliatieve zorg voor mensen met COPD
Mensen met COPD hebben in deze laatste fase specifieke klachten. Bekijk afspraken over goede zorg.

Rijksoverheid.nl
Publieksinformatie van de overheid over palliatieve sedatie.

Thuisarts.nl
Betrouwbare patiëntenvoorlichting van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

VWS Informatiekaart PTZ
Informatie over leveringsvormen en vergoeding voor Palliatieve Terminale Zorg.

  • Informatie en voorlichting over het behandelverbod

Patiëntenfederatie Nederland
Wat houdt een wilsverklaring precies in, en hoe stelt u er een op?

Rijksoverheid.nl
Uitleg over soorten wilsverklaring en wat er allemaal in moet staan.

Thuisarts.nl
NHG-patiëntenvoorlichting over vastleggen van wensen voor levenseinde.

  • Levensbeëindiging bij kinderen

Stichting PAL
Zorg Kiezen - speciaal voor kinderen.

Palliatieve zorg voor kinderen
Palliatieve zorg voor kinderen is anders dan voor volwassenen. Bekijk afspraken over goede zorg.

Rijksoverheid.nl
Overheidsinformatie over zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen.

  • Lotgenoten

Alsjenietmeerbeterwordt.nl
Lotgenoten en voorlichting over de laatste levensfase.

  • Zoek een zorgverlener

Fibula.nl
Hier vindt u alle 65 netwerken palliatieve zorg in Nederland, gesorteerd op regio.

Ongeneeslijk.nl
Netwerken Palliatieve Zorg bij u in de buurt.

VPTZ.nl
Zoek een organisatie voor hulp bij vrijwillige palliatieve terminale zorg: thuis, in hospice of zorginstelling.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 07 mei 2019.

Deel deze pagina via: