Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Euthanasie

Wat gebeurt er bij euthanasie?

Euthanasie betekent dat een arts het leven van een patiënt beëindigt. Dit gebeurt op verzoek van de patiënt. De arts gebruikt hiervoor medicijnen. Eerst brengt hij iemand in coma. Daarna geeft hij een middel waardoor de ademhaling stopt. Het hart krijgt dan geen zuurstof meer en stopt na een tijdje met kloppen. Beide medicijnen dient de arts toe via een injectie of een infuus.

De patiënt kan ook zelf een drankje innemen. Het duurt dan een paar uur voor de dood intreedt. Officieel heet deze vorm van euthanasie ‘hulp bij zelfdoding’.

Andere regelingen rondom het levenseinde

Veel mensen verwarren euthanasie met palliatieve sedatie. Daarbij brengt de arts de terminale patiënt die al stervende is in slaap. De behandeling is bedoeld om het lijden te verlichten. Soms overlijdt iemand hierdoor wel eerder, maar dat is niet het doel. Palliatieve sedatie is dus geen vorm van euthanasie.

Er zijn nog andere regelingen rondom het levenseinde. Zo kan een patiënt bijvoorbeeld aangeven dat hij niet meer behandeld of gereanimeerd wil worden.

Euthanasiewet: regels en zorgvuldigheidseisen

Voor euthanasie gelden strenge regels. Het mag alleen als een patiënt ondraaglijk lijdt, en als er geen kans is op verbetering. Niet alleen de eigen arts moet vaststellen dat aan deze voorwaarde voldaan is. Dat moet ook vastgesteld worden door een tweede (onafhankelijke) arts. Deze ‘zorgvuldigheidseisen’ zijn vastgelegd in de 'Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding' (ook wel: Euthanasiewet). Deze wet is in 2002 in werking getreden.

Vooral mensen met kanker of een andere ongeneeslijke ziekte vragen om euthanasie. Maar steeds vaker dienen ook mensen met een ander soort aandoening een euthanasieverzoek in. Bijvoorbeeld mensen met dementie of een langdurige depressie. Of mensen die vinden dat hun leven klaar is. In deze bijzondere situaties is het veel lastiger vast te stellen of iemand ondraaglijk en uitzichtloos lijdt.

Geef bij euthanasie op tijd aan wat u wilt

Als u aan euthanasie denkt, kunt u dit het beste meteen bespreken met uw (huis)arts. Die kan u vertellen wat wel en niet mogelijk is. U hebt dan nog tijd om na te denken over uw beslissing. De arts weet dan ook wat u van hem verwacht. Zo voorkomt u vervelende misverstanden. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om alles helder te krijgen. Praat ook met uw familie en vrienden over hoe u het wilt. Uw naasten komen dan niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Houd er rekening mee dat uw arts een tweede arts moet inschakelen. Het kan wel een paar dagen duren voordat zo’n gespecialiseerde arts (SCEN-arts) kan langskomen. De euthanasie kan dus niet direct na uw beslissing plaatsvinden. Dit is van belang als u op korte termijn wilt sterven.

Meewerken aan euthanasie is niet verplicht voor de arts

Een arts is niet verplicht om in te gaan op een euthanasieverzoek. Ook daarom is het verstandig om tijdig over dit onderwerp te praten. De arts kan dan aangeven of hij aan de euthanasie wil meewerken. Misschien vindt hij het te zwaar. Of heeft hij principiële bezwaren. U bent dan nog in de gelegenheid om een arts te zoeken die u wel wil helpen. Uw eigen arts kan u ook naar een andere arts verwijzen.

Leg wensen rond euthanasie vast in een wilsverklaring

Misschien is euthanasie voorlopig niet aan de orde, maar denkt u toch al over dit onderwerp na. Eventueel kunt u uw wensen en verwachtingen rondom uw dood op papier zetten. Zo’n schriftelijke verklaring heet een ‘wilsverklaring’. De arts kan uw wilsverklaring toevoegen aan uw medisch dossier. Uiteraard kunt u uw wilsverklaring altijd intrekken of aanpassen. Het is goed mogelijk dat u in de loop van de tijd anders gaat denken over het levenseinde.

Houd de regie in handen

‘Spreek op tijd over uw levenseinde’
Brochure van artsenorganisatie KNMG

Richtlijnen voor goede zorg bij euthanasie

Professionele richtlijn (medische vaktaal)

Wat kunt u nog meer op KiesBeter?

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2019.

Deel deze pagina via: