Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Regels bij euthanasie

Zorgvuldigheidseisen in de Euthanasiewet

In de Euthanasiewet staan ‘zorgvuldigheidseisen’. De arts moet deze eisen naleven, anders is hij strafbaar. De bekendste zorgvuldigheidseis is dat de patiënt ‘ondraaglijk en uitzichtloos’ lijdt. Andere eisen zijn:

  • De arts moet er zeker van zijn dat de patiënt het verzoek ‘vrijwillig en weloverwogen’ heeft gedaan. De arts kan dit eigenlijk alleen zeker weten als hij nog met zijn patiënt kan communiceren. Als dit niet het geval is, mag de arts geen euthanasie plegen. Dit hebben artsen vastgelegd in de richtlijn. Heel soms is een uitzondering op deze regel mogelijk.
  • De arts moet de patiënt hebben geïnformeerd over de medische situatie en de vooruitzichten. Als dit niet het geval is, kan iemand geen weloverwogen beslissing nemen.
  • De arts en de patiënt moeten samen vaststellen dat er geen andere redelijke oplossing is dan euthanasie. Is er bijvoorbeeld niet nog een behandeling mogelijk die het lijden kan verlichten? Soms wint de arts hierover advies in bij een andere arts.
  • De arts schakelt een andere, onafhankelijke arts in om de situatie te beoordelen. Meestal gaat het om een SCEN-arts. Dat is een arts die zich heeft gespecialiseerd in het beoordelen van euthanasieverzoeken. SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De SCEN-arts praat met de patiënt over het verzoek. En hij beoordeelt of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Zijn oordeel schrijft hij op.
  • De arts moet de euthanasie uitvoeren op een wijze die ‘medisch zorgvuldig’ is. Dit houdt onder meer in dat iemand de juiste medicijnen in de juiste hoeveelheid krijgt.

Wat gebeurt er na de euthanasie?

In de Euthanasiewet staat ook wat er na de euthanasie moet gebeuren, dus nadat iemand is overleden.

  • De arts geeft aan de lijkschouwer door dat de patiënt is overleden. En dat het om euthanasie gaat.
  • De lijkschouwer meldt het overlijden bij de officier van justitie. Deze moet toestemming geven voor de begrafenis of crematie.
  • De lijkschouwer licht de regionale toetsingscommissie in. Deze commissie controleert of de euthanasie volgens de zorgvuldigheidseisen is uitgevoerd. Als dit niet het geval is, wordt de arts vervolgd. Hij kan dan gevangenisstraf krijgen.

Euthanasie bij kinderen

Vanaf hun twaalfde kunnen kinderen zelf een euthanasieverzoek indienen. De euthanasie mag alleen plaatsvinden als de ouders ermee instemmen. Bij jongeren van 16 en 17 jaar is instemming van de ouders niet meer nodig. Maar de arts is wel verplicht om de ouders bij de beslissing te betrekken.

Euthanasie bij kinderen onder de twaalf jaar is op dit moment niet mogelijk. Het is wel onderwerp van discussie. Veel artsen zijn van mening dat er een oplossing moet komen voor schrijnende en uitzichtloze situaties. Het ministerie van VWS heeft in april 2016 geld beschikbaar gesteld om hier onderzoek naar te doen. Ook komt er steunpunt waar kinderartsen advies kunnen krijgen. 

Bij pasgeboren kindjes is het soms wel mogelijk het leven te beëindigen. Ook dan gelden er zorgvuldigheidseisen.

Lees meer over levensbeëindiging bij pasgeboren kinderen.

Richtlijnen voor goede zorg bij euthanasie

Professionele richtlijnen (medische vaktaal)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 03 september 2019.

Deel deze pagina via: