Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Een klacht indienen over de zorg

Wilt u een klacht indienen over de zorg?

Bent u niet tevreden over de zorg die u hebt gekregen? Praat dan eerst met uw zorgverlener. De klachtenfunctionaris kan hierbij bemiddelen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Lees eerst de klachtenregeling van uw zorgverlener

In de klachtenregeling van uw zorgverlener staat hoe u een klacht kunt indienen. En  wat er met uw klacht gebeurt. Een klachtenregeling is verplicht. Hij moet makkelijk te vinden zijn. Meestal staat de klachtenregeling op de website van de zorgverlener.

Waar kunt u een klacht indienen over de zorg?

U kunt een klacht indienen bij verschillende instanties:

  • Bij de zorgverlener

Stuur een klachtenbrief naar uw zorgverlener. Of naar de instantie waar die werkt. U kunt de brief per post sturen. Maar het mag ook per e-mail. De zorgverlener moet binnen 6 weken reageren. Deze termijn kan verlengd worden met 4 extra weken. Maar alleen als u daarmee instemt.

De zorgverlener schakelt vaak de klachtenfunctionaris in bij de afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Hij kan alle voors en tegens goed tegen elkaar afwegen. Meestal probeert de klachtenfunctionaris de partijen dichter bij elkaar te brengen. Hij zoekt naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn.

Lees meer over de rol van de klachtenfunctionaris.

  • Bij de geschilleninstantie

Komt u er niet uit met uw zorgverlener? Ook niet met hulp van de klachtenfunctionaris? Dan kunt u naar de geschilleninstantie. Iedere zorgverlener is aangesloten bij een geschilleninstantie die door het ministerie van VWS is erkend. Dit is verplicht.

De geschilleninstantie verzamelt informatie en organiseert dan een zitting. Daar kunt u uw verhaal mondeling toelichten. Ongeveer 4 weken na de zitting volgt de uitspraak. Die is bindend. Dat betekent dat de zorgverlener en u zich eraan moeten houden. De geschilleninstantie kan beslissen dat u recht hebt op een schadevergoeding. Deze is maximaal € 25.000.

Het indienen van een klacht is niet gratis. De kosten verschillen per instantie. Het minimum bedrag is ongeveer € 50. Als u de zaak wint, krijgt u dit geld terug.

Lees meer over de geschilleninstanties.

Bekijk het overzicht van erkende geschilleninstanties.

  • Bij de rechtbank

In plaats van naar de geschilleninstantie te gaan kunt u ook een rechtszaak aanspannen. U kunt hiervoor kiezen als u bijvoorbeeld meer dan € 25.000 schadevergoeding wilt. Ook kunt u de uitspraak van de geschilleninstantie door de rechter laten toetsen.

Een rechtszaak is vaak wel ingewikkelder en duurder. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Lees meer over het aanspannen van een rechtszaak tegen een zorgverlener.

  • Bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

U kunt terecht bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg als uw zorgverlener een ernstige fout heeft gemaakt. Bijvoorbeeld een verkeerd gestelde diagnose. Of een verkeerd uitgevoerde operatie.

Het Tuchtcollege beoordeelt of een zorgverlener zijn werk goed heeft gedaan of niet. Zo niet, dan kan het Tuchtcollege een berisping geven. Of beslissen dat iemand moet stoppen met werken. Dit komt dan in het BIG-register te staan. Dit is een overzicht van zorgverleners.

Lees meer over het Tuchtcollege.

Meld uw klacht bij het Landelijk Meldpunt Zorg

Meld uw klacht ook bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt is een onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Naar aanleiding van uw klacht kan de Inspectie besluiten in te grijpen. Bijvoorbeeld als er gevaarlijke situaties ontstaan. Of als de kwaliteit van de zorg achteruitgaat. Ook kan de Inspectie een onderzoek starten.

 

Hulp nodig bij een klacht?

Kijk op Adviespunt Zorgbelang voor gratis en onafhankelijke hulp bij vragen en klachten over

  • Zorgverleners
  • Zorg thuis of in instelling
  • Jeugdhulp
  • Gemeente (zorgtaken)

Landelijk Meldpunt Zorg (VWS)

U kunt hier uw klacht melden. Het Landelijk Meldpunt Zorg lost geen klachten op, maar helpt u verder met advies en praktische tips. U kunt er ook de Klachtenwijzer doen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2017.

Deel deze pagina via: