Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Een klacht over de zorgverzekeraar

Krijgt u geen vergoeding voor uw zorgkosten?

In de polis van uw zorgverzekering staat welke zorg u vergoed krijgt. Maar het staat er vrij algemeen. Niet alle mogelijke situaties staan tot in detail beschreven. Daardoor kan er een conflict ontstaan tussen u en uw zorgverzekeraar. Misschien wil de zorgverzekeraar iets niet vergoeden. Terwijl u vindt dat u er wel recht op hebt. Wat kunt u dan doen?

  • Stap 1: Praat met de zorgverzekeraar

Dien eerst een klacht in bij de zorgverzekeraar en vraag om de beslissing te heroverwegen. De zorgverzekeraar moet binnen 6 weken reageren.

Lees tips voor het indienen van een klacht bij uw zorgverzekeraar.

  • Stap 2: Ga naar de Ombudsman Zorgverzekeringen

Bent u niet tevreden met de reactie van uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). Uw klacht gaat daar eerst naar de Ombudsman Zorgverzekeringen. De hulp van de Ombudsman is gratis.

De Ombudsman probeert te bemiddelen. Hij verzamelt informatie over uw situatie. En hij overlegt met de zorgverzekeraar. Binnen 8 weken stelt de Ombudsman een oplossing voor. Die gaat alleen door als u en de zorgverzekeraar het daar allebei mee eens zijn.

  • Stap 3: Dien een klacht in bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Kan de Ombudsman niet voor een oplossing zorgen? Of bent u het niet eens met zijn voorstel? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Die valt ook onder de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ).

De Geschillencommissie verzamelt eerst informatie. Van u en van de zorgverzekeraar. Gaat het om zorg uit het basispakket? Dan vraagt de Geschillencommissie een advies aan bij Zorginstituut Nederland. De Geschillencommissie hoeft dit advies niet op te volgen. U kunt het advies wel inzien.

Na een aantal weken is er een hoorzitting. U mag daarbij aanwezig zijn en uw verhaal toelichten. Binnen 8 weken doet de commissie uitspraak. Die is bindend. Dat betekent dat u en de zorgverzekeraar zich er allebei aan moeten houden.

De Geschillencommissie vraagt entreegeld. Dit is € 37. Meestal krijgt u het geld terug als u de zaak wint.

Lees meer over de procedure bij de SKGZ.

Problemen met instanties over vergoeding van zorgkosten

Misschien hebt u problemen met een instantie over het vergoeden van zorgkosten. Bijvoorbeeld met de gemeente over vergoeding vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Of met het CIZ over vergoeding vanuit de Wlz.

  • Bent u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de organisatie zelf. Daarna kunt u nog in beroep gaan bij de rechtbank.
  • Bent u onvriendelijk behandeld door een medewerker? Dan kunt u een klacht indienen.

Lees meer over klacht en bezwaar bij Wmo-ondersteuning.

Lees meer over klacht en bezwaar bij jeugdhulp.

Lees meer over klacht en bezwaar bij het CIZ.

Hulp bij problemen met uw zorgverzekeraar?

Dan kunt u terecht bij de SKGZ.
Deze organisatie helpt u als u een klacht hebt over uw zorgverzekeraar.

Vragen over de zorgverzekering? Of over de Wlz?

Bel 088 - 770 8 770 (ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur) voor informatie en advies.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 juni 2018.

Deel deze pagina via: