Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Klachten over de zorg en meldpunten

Hebt u een klacht over de zorg?

Het kan zijn dat u ontevreden bent over de behandeling door uw zorgverlener. Verwachtte u een beter resultaat? Hebt u het gevoel dat er niet goed naar u geluisterd is? Vindt u dat u niet serieus genomen bent? Zwijg dan niet over uw klachten, maar bespreek ze.

  • Stap 1: Praat met uw zorgverlener

Vertel uw zorgverlener waarom u ontevreden bent. En vraag om uitleg. Uw zorgverlener kan dan ook zijn kant van het verhaal vertellen. Vaak kan een gesprek de klacht verhelpen. En u kunt samen met uw zorgverlener zoeken naar een oplossing.

Bekijk tips voor het voeren van een gesprek met de zorgverlener.

  • Stap 2: Praat met de klachtenfunctionaris

Iedere zorgverlener heeft een klachtenfunctionaris (ook wel: vertrouwenspersoon, klachtenbemiddelaar of medewerker klachtenopvang). Sinds 1 januari 2017 is dat verplicht.

De klachtenfunctionaris kan u helpen als het gesprek met uw zorgverlener niet lukt. Of als u niet goed weet hoe u dat gesprek moet voeren. Hij kan proberen te bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Als u een klacht wilt indienen, kan de klachtenfunctionaris uitleggen hoe dat moet. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. De hulp is gratis.

Wilt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris? De contactgegevens staan meestal op de website van de zorgverlener. Anders kunt u uw zorgverlener om meer informatie vragen.

Lees meer over de klachtenfunctionaris.

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kunnen ook hulp vragen aan de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Deze is niet in dienst van de zorginstelling, dus onafhankelijk. De hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon is ook gratis.

Lees meer over de patiëntenvertrouwenspersoon.

  • Stap 3: Dien een klacht in

Komt u er niet uit met uw zorgverlener? Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan bij de zorgverlener zelf, maar ook bij verschillende andere instanties. Het hangt af van uw situatie wat u het beste kunt doen.

Weet u niet goed waar u met uw klacht terecht kunt? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit is een onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het meldpunt lost de klacht niet op, maar helpt u verder met advies en praktische tips. Op hun website staat ook een Klachtenwijzer. Die laat zien welke mogelijkheden er zijn om uw klacht in te dienen.

Wettelijke afspraken over afhandeling van klachten in de zorg

Een klacht moet op een bepaalde manier en binnen een bepaalde periode afgehandeld worden. Hierover zijn wettelijke afspraken gemaakt. Deze staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Lees meer over de Wkkgz.

Misschien bent u wel tevreden over de zorg, maar niet over uw zorgverzekeraar. Of bent u het niet eens met een andere organisatie die beslist over de vergoeding van zorg. Bijvoorbeeld de gemeente of het CIZ. Ook voor die gevallen zijn er vaste afspraken over de afhandeling van klachten.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2017.

Deel deze pagina via: