Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Kwaliteit van zorg

Richtlijnen op KiesBeter

Iedere pagina over een aandoening of behandeling op KiesBeter laat zien welke richtlijnen er zijn. Dat kunnen patiëntversies van richtlijnen zijn. Maar ook professionele richtlijnen, omdat die de basis vormen voor de pagina's op KiesBeter. Als een richtlijn is ingediend bij het Register van Zorginstituut Nederland, voegt KiesBeter deze informatie toe. Een richtlijn bevat afspraken over goede zorg.

Wie bepaalt wat goede zorg is?

Wanneer u zorg nodig hebt, wilt u dat die van goede kwaliteit is. Patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars maken samen afspraken over wat goede zorg is. Die worden vastgelegd in kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Alle goedgekeurde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten komen in het Register. Dit register voor zorgprofessionals is te vinden op Zorginzicht.nl.

Kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard beschrijft hoe een arts moet handelen. En wat goede organisatie van het zorgproces is. De patiënt staat centraal. Een kwaliteitsstandaard is nooit ‘af’, want er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen. Een standaard wordt geschreven voor en door professionals. Zij betrekken daar vaak ook de patiëntenorganisaties bij. Als er van een standaard of richtlijn ook een goed leesbare patiëntenversie is, staat die op KiesBeter.

Meetinstrumenten en indicatoren

Er zijn verschillende meetinstrumenten waarmee zorginstellingen hun kwaliteit in kaart brengen. Bijvoorbeeld vragenlijsten die onder patiënten en hun naasten worden afgenomen. Dit doen de instellingen zelf. Of het wordt gedaan door onafhankelijke meetbureaus. De kwaliteit wordt weergegeven in indicatoren. Een indicator is dus een getal, dat wordt gemeten door een zorgaanbieder. Het zegt iets over de kwaliteit van de zorg. Alle uitslagen komen in een openbare database (ODB) en zijn voor iedereen toegankelijk. KiesBeter toont alle meetgegevens via Zorginstellingen.

Wat betekenen de scores?

Bij een deel van de meetuitkomsten staan vraagtekenicoontjes. Als u daarop klikt, krijgt u uitleg over de vraag en de score.

Zijn de kwaliteitsgegevens op KiesBeter betrouwbaar?

De zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor de juistheid van hun kwaliteitsinformatie. De informatie wordt door een gegevensmakelaar geschikt gemaakt voor onderlinge vergelijking. Zorginstituut Nederland checkt of alle informatie compleet is voor publicatie.

Wie staan er op KiesBeter?

Op KiesBeter staan alle zorginstellingen die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. Zorginstellingen die geen gegevens aanleveren, worden niet getoond. Sommige instellingen ontbreken, omdat hun gegevens niet goed verwerkbaar zijn. Of ze hebben geen informatie over afzonderlijke locaties beschikbaar.

Op dit moment bevat KiesBeter kwaliteitsgegevens over:

  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Gehandicaptenzorg
  • Kraamzorg
  • Revalidatie
  • Thuiszorg
  • Verpleeghuizen
  • Ziekenhuizen en klinieken
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2018.

Deel deze pagina via: