Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Kwaliteitseisen aan medicijnen

Een nieuw medicijn begint met wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers proberen te achterhalen wat de oorzaak van een ziekte is. Daarna gaan ze op zoek naar een stof die invloed kan uitoefenen op het ziekteproces.

Een nieuwe stof wordt eerst onderzocht in het laboratorium. Daarna volgt onderzoek op dieren en uiteindelijk op mensen. Het duurt jaren voor het zover is. In de laatste fase gaat het om een ‘blinde’ test. De deelnemers weten niet of ze het nieuwe medicijn krijgen of een 'nepmedicijn' (placebo). Het middel mag alleen op de markt komen als het duidelijk beter werkt dan het nepmedicijn. Bovendien moet het veilig zijn.

Registratie van geneesmiddelen ter goedkeuring voor verkoop

De overheid controleert of het onderzoek aan alle eisen voldoet. In Nederland voert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen deze controles uit. Als alles in orde is, krijgt het middel een ‘registratie’. Het mag dan verkocht worden in Nederland.

Strenge voorwaarden voor off label gebruik van medicijnen

Bij de registratie staat vermeld voor welke aandoening het medicijn bedoeld is. In de praktijk gebruiken artsen een middel soms ook voor een andere aandoening. Dit heet ‘off label gebruik’. Ook aan off label gebruik zijn strenge voorwaarden verbonden. Het moet bijvoorbeeld vermeld staan in de richtlijn. De arts legt uit waarom u het middel krijgt en hoe u het moet gebruiken.

Generiek geneesmiddel als vervanger voor het originele medicijn

Op een nieuw medicijn zit een patent. Andere bedrijven mogen het niet namaken. Op die manier kan de fabrikant zijn investeringen terugverdienen. Na 10 tot 20 jaar loopt het patent af. Andere fabrikanten kunnen het middel dan ook gaan maken. Zo’n kopie heet ook wel een ‘generiek geneesmiddel’ of ‘merkloos medicijn’. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) controleert of het generieke geneesmiddel hetzelfde is als het originele middel. Zij hebben ook een heldere folder over merkloze medicijnen. Hierin staan de meest gestelde vragen en antwoorden.

De kopieën verschijnen onder andere merknamen op de markt. De stofnaam blijft natuurlijk wel hetzelfde. Soms gebruikt de fabrikant de stofnaam ook als merknaam. Generieke geneesmiddelen zijn goedkoper dan het origineel. De fabrikant heeft geen onderzoek hoeven doen en heeft dus weinig kosten gemaakt.

Als er een generiek geneesmiddel bestaat voor uw aandoening, schrijft uw arts dit waarschijnlijk aan u voor. Dit komt omdat de zorgverzekeraar meestal alleen het generieke geneesmiddel vergoedt. Dat is nu eenmaal goedkoper.
De arts mag alleen een ander (duurder) merk voorschrijven als daar een medische reden voor is.

Dure weesgeneesmiddelen voor zeldzame ziektes

Sommige ziektes zijn zo zeldzaam dat het voor fabrikanten niet interessant is om er een medicijn voor te ontwikkelen. Zij zouden de investeringen nooit terugverdienen. Bovendien zijn er zo weinig patiënten, dat het lastig is om onderzoek te doen.

Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor dit probleem. Wetenschappers en fabrikanten proberen meer samen te werken, in de hoop zo toch een medicijn (een weesgeneesmiddel) te kunnen ontwikkelen. Overheden proberen dit te stimuleren. Bijvoorbeeld door een onderzoek te betalen of een medicijn sneller tot de markt toe te laten. Ook een extra lang patent is zo’n stimuleringsmaatregel. Informatie over de situatie in Nederland vindt u op www.weesgeneesmiddelen.info.

Monitor veiligheid biologische geneesmiddelen

Biologische geneesmiddelen heten ook wel biologicals. Ze worden biologisch genoemd, omdat ze gemaakt zijn van eiwitten van levende organismen. Bijvoorbeeld van bacteriën, schimmels, dierlijke of plantaardige cellen. Het zijn medicijnen die ontstekingsreacties remmen. Ze worden onder andere gebruikt bij reumatische aandoeningen, chronische darmontstekingen en huidziekten. Biosimilars zijn goedkopere varianten van biologicals waarvan het patent is verlopen. Het zijn dus ook biologische geneesmiddelen, met dezelfde werking als het origineel.

Lees meer over biologische geneesmiddelen.

Biologische geneesmiddelen zijn betrekkelijk nieuw. Het is nog niet bekend of ze ook op lange termijn blijven werken. En of er dan bijwerkingen zijn. Dit moet nog worden onderzocht. Het Bijwerkingencentrum Lareb heeft hiervoor een landelijk volgsysteem opgezet. Lareb verzamelt en analyseert meldingen over bijwerkingen. Die komen van zorgverleners en patiënten. U kunt zelf ook bijwerkingen melden.

Bezoek de Monitor biologische medicijnen.

Website Horizonscan over nieuwe geneesmiddelen

De Horizonscan Geneesmiddelen is een openbaar overzicht van innovatieve geneesmiddelen. Dit zijn medicijnen die de komende twee jaar op de Nederlandse markt gaan komen. Het kunnen compleet nieuwe medicijnen zijn. Maar ook nieuwe toepassingen (indicaties) van een bestaand geneesmiddel. De informatie wordt continu aangevuld uit nationale en internationale bronnen. Zo kunnen artsen en patiënten bijvoorbeeld zien of er nieuwe medicijnen op de markt gaan komen voor medische behandelingen. Ziekenhuizen en verzekeraars kunnen hun inkoopbeleid beter plannen. En waar nodig kan de overheid financiële afspraken maken met fabrikanten. De website wordt beheerd door Zorginstituut Nederland in samenwerking met veel branchepartijen. Het doel is om medicijnen in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden voor alle patiënten.

Ga naar de Horizonscan Geneesmiddelen.

Deel uw ervaring over medicijngebruik

Bijwerkingencentrum Lareb
Site om bijwerkingen te melden.

Lareb Bijwerking App
Meld bijwerkingen en ontvang nieuws, voor patiënten en zorgverleners.

Meldpuntmedicijnen.nl
Deel uw ervaring over medicijngebruik.

Mijnmedicijn
Platform voor het delen van ervaringen met medicijnen.

Bekijk meer nuttige links over medicijnen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 12 augustus 2019.

Deel deze pagina via: