Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Wat betaalt u voor uw medicijnen?

De prijs van medicijnen

Wilt u weten wat uw medicijnen kosten? Kijk daarvoor op de site Medicijnkosten.nl. Dit is een website van Zorginstituut Nederland. U vindt er de prijs van medicijnen en informatie over de hoogte van vergoeding en eigen bijdrage.

Hoe zit het met vergoeding van medicijnkosten?

Op deze pagina vindt u geen informatie over hoeveel een medicijn kost. Op deze pagina vindt u uitleg over de vergoeding van medicijnkosten. Want ook al bent u verzekerd, toch kan het zijn dat u zelf voor uw medicijnen moet betalen of bijbetalen. Hoe kan dat? Dit heeft te maken met de volgende zaken:

Bijbetalen als uw medicijn niet in het basispakket zit

Niet alle medicijnen worden vergoed via het basispakket. Als een medicijn niet in het basispakket zit, moet u het zelf betalen. Hebt u een aanvullende verzekering? Dan wordt het misschien wel vergoed. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Lees meer over verzekeringspolissen en vergoeding van medicijnen.

Via de website Medicijnkosten.nl kunt u snel zien of een medicijn in het basispakket zit.

Sommige medicijnen vallen onder het verplicht eigen risico

U hebt een verplicht eigen risico. De overheid bepaalt hoe hoog het eigen risico is. In 2017 is dat € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf betaalt.

Misschien hebt u daarnaast nog een vrijwillig eigen risico. In ruil daarvoor betaalt u maandelijks een lagere premie voor uw zorgverzekering. Maar als u kosten maakt, moet u zelf meer betalen.

Medicijnen waarvoor een eigen bijdrage geldt

De overheid kan een maximale vergoeding vaststellen voor een bepaald medicijn. Als de werkelijke prijs van het medicijn hoger is, betaalt u een eigen bijdrage.

Verzekeraar vergoedt alleen het voorkeursmiddel van uw medicijn (preferentiebeleid)

Een medicijn is vaak onder meerdere merknamen verkrijgbaar. De zorgverzekeraar kan een voorkeur voor een bepaald merk uitspreken. Meestal is dit het goedkoopste merk. Alleen dit middel krijgt u vergoed. Dit heet ‘preferentiebeleid’. Als u een ander merk wilt, moet u dit zelf betalen.

Soms is het ook de apotheker die bepaalt welk merk u krijgt. Dit gebeurt als de apotheker van de zorgverzekeraar een vast bedrag krijgt voor een bepaald soort medicijnen. De apotheker kan dan zelf kiezen welk merk hij inkoopt. Meestal is dit het goedkoopste merk.

Op  Medicijnkosten.nl kunt u zien of er een goedkoper alternatief is voor uw medicijn.

Geeft het voorkeursmiddel medische problemen en is er geen alternatief? Dan kan uw arts een bepaald merk voorschrijven uit ‘medische noodzaak’. U krijgt het dan mogelijk wel vergoed. Het duurdere middel moet dan wel in het basispakket van uw zorgverzekering zitten. Dit kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen.

Lees verder over preferentiebeleid.

Vergoeding van op maat gemaakte medicijnen (doorgeleverde apotheekbereidingen)

Soms hebben patiënten een speciaal samengesteld geneesmiddel nodig. Bijvoorbeeld kinderen of terminaal zieken. Die medicijnen worden door één apotheek gemaakt en aan andere apotheken geleverd. Ze heten ‘doorgeleverde apotheekbereidingen’. Sinds 1 januari 2016 is er een landelijke vergoedingslijst die alle zorgverzekeraars hanteren.

Lees meer over de vergoeding van op maat gemaakte medicijnen.
Bekijk de vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen.

Vergoeding van zelfzorggeneesmiddelen

Zelfzorggeneesmiddelen zijn medicijnen die u zonder recept kunt kopen bij de apotheek of drogist. Ze worden niet door de basisverzekering vergoed. Maar voor mensen die deze medicijnen lange tijd nodig hebben geldt een speciale regel. Zij krijgen een aantal zelfzorgmiddelen wel vergoed. Bijvoorbeeld laxeermiddelen, middelen tegen diarree en maagzuurremmers. En ook kalktabletten, middelen bij allergie en middelen die de ogen tegen uitdroging beschermen. Dat kan alleen op voorschrift van een arts. Die moet op het recept vermelden dat de patiënt het zelfzorgmiddel minimaal 6 maanden nodig heeft. En dat het nodig is voor behandeling van een chronische aandoening. Maar ook al hebt u zo'n recept, u moet het medicijn de eerste 15 dagen zelf betalen. Daarna krijgt u bij chronisch gebruik de kosten voor het zelfzorgmiddel vergoed.

Bent u niet chronisch ziek? Sommige zorgverzekeraars bieden dan een aanvullende verzekering voor zelfzorgmiddelen. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Kosten apotheek voor controle en uitleg over medicijnen

De apotheek is verplicht u informatie te geven over het gebruik van de medicijnen. Ook controleert de apotheek of u het medicijn veilig kunt gebruiken. Bijvoorbeeld in combinatie met uw andere medicijnen. Dit kost tijd en dus ook geld. Per recept betaalt u ongeveer € 6,-. Bij een medicijn dat nieuw voor u is, betaalt u € 12,-.

Bekijk een filmpje met uitleg over het eerste uitgifte tarief.
Lees meer over de zorg van de apotheek.

Vergoeding medicijnen hangt ook af van zorgpolis en contracten met apotheken

Bij een budgetpolis en naturapolis betaalt de zorgverzekeraar alleen de kosten van apotheken met wie hij een contract heeft. Ook bij een combinatiepolis is het mogelijk dat u geen vergoeding of een lagere vergoeding krijgt als u naar een andere (niet-gecontracteerde) apotheek gaat. Hebt u één van deze drie polissen? Vraag dan uw zorgverzekeraar bij welke apotheek u medicijnen kunt halen.

Klachten over vergoedingen of medicijnkosten

Voor persoonlijke vragen en klachten over kosten en vergoedingen van medicijnen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Informatie over vergoedingen

Zorgverzekering: algemene info
Informatie van de overheid over zorgverzekeringen.

Brochure Zorginstituut Nederland
Hoe Zorginstituut Nederland adviseert over de inhoud van het basispakket.

Medicijnkosten.nl
Actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen.

Bekijk meer nuttige links over medicijnen.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 april 2019.

Deel deze pagina via: