Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Daarbij is veel aandacht voor de kwaliteit van leven. Uw zorgverleners zorgen er bijvoorbeeld voor dat u zo min mogelijk last hebt van klachten als pijn en benauwdheid. Maar het gaat niet alleen om lichamelijke klachten. De zorgverleners staan ook stil bij uw gevoelens en gedachten. Ze helpen u om het leven af te ronden. Ook steunen ze uw nabestaanden.

Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg. Het gaat dan om zorg aan mensen die echt op sterven liggen. Terminale zorg duurt hooguit een maand of 3. Palliatieve zorg is een ruimer begrip. U krijgt palliatieve zorg vanaf het moment dat duidelijk is dat u niet meer beter kunt worden. Het leven is dan nog niet meteen afgelopen. Misschien hebt u dan nog maanden of jaren te leven. Palliatieve zorg kan dus ook maanden of jaren duren.

Palliatieve zorg houdt in:

  • Bestrijding van pijn en andere (lichamelijke) klachten.
  • Aandacht voor spiritualiteit en zingeving.
  • Behandeling van psychische en sociale problemen.
  • Emotionele steun voor u en uw naasten. Uw zorgverleners leren u omgaan met ziekte en rouw.
  • Ondersteuning bij het afscheid.
  • Nazorg voor de nabestaanden.

Voor wie is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is voor iedereen die ongeneeslijk ziek is. Bijvoorbeeld mensen met kanker die uitbehandeld zijn. Of mensen met COPD, hartfalen of dementie.

Van wie krijgt u palliatieve zorg?

U krijgt met verschillende zorgverleners te maken. Wie dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Een medisch specialist die probeert uw ziekte te remmen.
  • Een fysiotherapeut die u ademhalingsoefeningen leert, zodat u minder last hebt van benauwdheid.
  • Een verpleegkundige of verzorgende van de thuiszorg die u komt wassen als u niet meer uit bed kunt komen.
  • Een geestelijk verzorger die met u terugkijkt op uw leven.

Daarnaast spelen de naasten vaak een belangrijke rol. Uw familieleden, vrienden en buren kunnen u op verschillende manieren steunen. De hulp die zij geven heet ook wel mantelzorg.

Lees meer informatie voor mantelzorgers.

 

Richtlijnen voor goede palliatieve zorg

Voor patiënten en hun naasten

Professionele richtlijnen (medische vaktaal)

Lees ook op KiesBeter over

met richtlijnen voor goede zorg.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24 juni 2019.

Deel deze pagina via: