Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Wilsverklaring bij naderend levenseinde

Afspraken over de behandeling in de palliatieve fase

Ook als u niet meer beter kunt worden, kan een arts nog veel voor u doen. Hij kan u bijvoorbeeld een behandeling geven die uw pijn en lijden verlicht. Soms is nog een behandeling mogelijk die het leven verlengt. Al dit soort behandelingen heten palliatieve behandelingen.

Uw arts bespreekt de mogelijkheden met u. Ook vraagt hij wat u zelf wilt. De arts mag een behandeling pas starten als u daarvoor toestemming geeft. Dit is het toestemmingsvereiste. U mag een behandeling ook weigeren. Veel mensen met kanker besluiten bijvoorbeeld af te zien van een levensverlengende behandeling. De voordelen van de behandeling wegen voor hen dan niet meer op tegen de nadelen. 

Wat als u zelf geen medische afspraken meer kunt maken?

Met uw arts maakt u dus duidelijke afspraken over wat u wel en niet wilt. Maar wat gebeurt er als u geen afspraken meer kunt maken? Wat gebeurt er als u in coma raakt? Of als u verward of vergeetachtig wordt? Die kans is niet ondenkbaar als u ongeneeslijk ziek bent.

Misschien gebeuren er dan dingen die u niet wilt. Stel dat u een hartstilstand krijgt. De arts zal er dan voor kiezen u te reanimeren. Maar misschien weet u nu al dat u niet gereanimeerd wilt worden. Of misschien wilt u dat juist wel heel graag, maar bent u bang dat de arts het niet zal doen.

Daarom is het verstandig om met uw arts te bespreken wat u van de behandeling verwacht. Wat u niet wilt en wat u juist wel wilt. Uw arts is dan op de hoogte van uw wensen. Hij kan ook aangeven in hoeverre hij rekening kan en mag houden met uw wensen. Dit is vooral erg belangrijk als u aan euthanasie denkt. De arts moet zich dan aan strenge regels houden.

Lees meer over het gesprek met de arts.

Lees de uitgebreide brochure over het gesprek met de arts.

Stel het gesprek met de arts niet te lang uit. Het gaat om een ingewikkeld en lastig onderwerp. Het kan een tijdje duren voor u precies weet wat u wilt. Misschien wilt u er meerdere keren over praten met uw arts. Door er tijdig over te beginnen, hebt u de tijd om er rustig over na te denken.

Leg uw wensen vast in een wilsverklaring

Uw wensen kunt u vastleggen in een wilsverklaring. U zet dan op papier welke behandeling u wel en niet wilt in welke situatie. Ook een euthanasieverklaring, een behandelverbod, een niet-reanimerenverklaring en een levenswensverklaring zijn wilsverklaringen.

Het is belangrijk dat de tekst goed duidelijk maakt wat u wilt. Daarom kunt u de wilsverklaring het beste opstellen in overleg met uw (huis)arts. Hij voegt uw verklaring ook toe aan uw dossier.

De arts moet uw wilsverklaring respecteren. Ook als dit betekent dat u eerder zult overlijden. In de praktijk gebeurt het wel eens dat een arts zich niet aan de verklaring kan houden. Zo mag hij geen euthanasie verlenen als niet vaststaat dat u lijdt. Hebt u aangegeven dat u een behandeling juist wel wilt? De arts kan de behandeling niet geven als deze medisch zinloos is.

Wilsverklaring bij naderend levenseinde opstellen

U mag de wilsverklaring zelf schrijven. Maar u kunt ook gebruikmaken van standaard wilsverklaringen. Deze zijn verkrijgbaar bij verschillende organisaties.

  • Bij Stichting Zorgverklaring kunt u de Zorgverklaring bestellen. Hiermee kunt u gedetailleerd vastleggen wat uw wensen en grenzen zijn.
  • Voor een euthanasieverklaring, behandelverbod en niet-reanimerenverklaring kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).
  • De levenswensverklaring kunt u bestellen bij de NPV (voorheen Nederlandse Patiëntenvereniging), een organisatie op christelijke grondslag.

Lees meer over het vastleggen van uw wensen.

Lees de tips voor het opstellen van een wilsverklaring.

Lees meer over de eisen waar een wilsverklaring aan moet voldoen.

Wijs bij naderend levenseinde een vertegenwoordiger aan

In uw wilsverklaring kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen. Dit is iemand die medische beslissingen voor u neemt als u dat zelf niet meer kunt. De meeste mensen wijzen iemand aan die dicht bij ze staat, zoals de partner of een familielid. Zorg ervoor dat uw vertegenwoordiger goed op de hoogte is van uw wensen rondom de behandeling.

 

Houd de regie in handen

‘Spreek op tijd over uw levenseinde’

Brochure van artsenorganisatie KNMG

Lees ook op KiesBeter het

met uitgebreide informatie, nuttige links en richtlijnen voor goede zorg.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 26 november 2018.

Deel deze pagina via: