Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Patiëntenrechten

Als patiënt hebt u recht op goede zorg. Dit is zorg die voldoet aan bepaalde eisen. U mag verwachten dat uw behandeling:

 • Helpt, en het gewenste resultaat heeft voor uw gezondheid.
 • Veilig is, zodat u geen lichamelijke of geestelijke schade oploopt.
 • Op tijd begint, zodat u niet langer hoeft te wachten dan nodig is.

Goede zorg vereist een goede samenwerking tussen u en uw zorgverlener. Daarom hebt u bepaalde rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een patiëntenwet.

Wat zijn patiëntenrechten?

U hebt recht op:

 • Begrijpelijke informatie
  Uw zorgverlener moet goede informatie geven over uw aandoening en de behandeling.

 • Toestemming geven voor behandeling
  Uw zorgverlener mag u alleen onderzoeken en behandelen als u daar toestemming voor geeft. Soms kunnen mensen dat niet zelf doen. Bijvoorbeeld door een psychose. Of bij een coma na een ernstig ongeluk. De patiënt is dan wilsonbekwaam. In deze situatie moet iemand anders toestemming geven. Vaak is dit een familielid.

 • Kiezen waar en door wie u behandeld wordt
  U mag zelf kiezen waar en door wie u behandeld wilt worden. U mag ook van zorgverlener veranderen als u dat wilt.
 • Een second opinion
  Twijfelt u over de diagnose of behandeling? Dan kunt u de mening van een andere zorgverlener vragen. Dat heet een tweede mening. Mensen gebruiken daarvoor ook vaak de Engelse term second opinion. Een tweede mening kan zinvol zijn bij een moeilijke beslissing. Bijvoorbeeld: u moet kiezen tussen een behandeling met veel bijwerkingen of geen behandeling.
 • Maken van een geluidsopname
  U mag het gesprek met uw arts opnemen. Dan kunt u belangrijke informatie nog een keer naluisteren. Er gelden wel regels. U mag de opname bijvoorbeeld niet verspreiden. Hij is alleen voor eigen gebruik.
 • Bescherming van privacy
  Uw zorgverlener moet uw persoonlijke gegevens geheimhouden en uw privacy bewaken.
 • Inzage in uw dossier
  Uw zorgverlener bewaart uw medische gegevens. Maar u mag uw dossier altijd bekijken.
 • Indienen van een klacht
  Bent u niet tevreden over de behandeling? Dan kunt u met uw zorgverlener praten. U kunt ook een klacht indienen.

Wat zijn de plichten van een patiënt?

Naast rechten hebt u plichten. Deze zorgen ervoor dat uw zorgverlener een goede behandeling kan geven. U hebt de plicht om:

 • Uw zorgverlener volledig te informeren. Voor het bepalen van de diagnose en behandeling is informatie nodig. Over uw klachten, uw medicijngebruik enzovoort.
 • Mee te werken aan het onderzoek en de behandeling. Dit betekent dat u zich houdt aan de adviezen van uw zorgverlener. Bijvoorbeeld: gebruik uw medicijnen zoals voorgeschreven.
 • De kosten van uw behandeling te betalen.
 • Een zorgverzekering af te sluiten.

Patiëntenrechten in de wet

Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de WGBO. Dat is de afkorting voor Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In januari 2016 is daar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bij gekomen. Het doel van deze wet is om de positie van patiënten te verbeteren. In de wet beschrijft de overheid wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Lees meer over de Wkkgz en over rechten in de zorg.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 juni 2018.

Deel deze pagina via: