Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Register van kwaliteit van zorg

Het Register en KiesBeter

Het Register van Zorginstituut Nederland bevat alle goedgekeurde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Het is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland. Het Register staat op Zorginzicht.nl. Dat is de plek waar zorgprofessionals hun gegevens aanleveren. De kwaliteitsgegevens van zorginstellingen op KiesBeter komen uit het Register.

Hoe komen kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten in het Register?

De belangrijkste voorwaarde om in het Register te komen is samenwerking. Aangeleverde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten moeten zijn opgesteld door drie partijen:
1.  Patiëntenorganisaties
2.  Zorgverleners
3.  Verzekeraars

Een kwaliteitsstandaard is een document voor professionals. Voor het Register moet ook een goed leesbare patiëntenversie worden aangeleverd.

Wie bepaalt wat in het Register komt?

Het Toetsingskader bepaalt welke kwaliteitsgegevens in het Register komen. De criteria voor dit Toetsingskader zijn op gesteld door patiëntenorganisaties, zorgverleners, verzekeraars en Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut doet de toets.

Hoe wordt gemeten kwaliteit openbaar gemaakt?

Als een kwaliteitsstandaard met bijbehorend meetinstrument eenmaal in het Register staat, moeten zorginstellingen hun meetresultaten gaan aanleveren. Patiëntenorganisaties, zorgverleners en verzekeraars spreken af welke gegevens openbaar mogen worden. Al die openbare indicatoren komen op de Transparantiekalender. De Transparantiekalender geeft aan wanneer gegevens aangeleverd moeten worden. De openbare kwaliteitsgegevens worden gepubliceerd op KiesBeter.

Open Data

Partijen bepalen dus samen wat goede zorg is. KiesBeter maakt de gegevens zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. Het zijn Open Data, voor iedereen vrij te downloaden en te gebruiken.

Kwaliteitsgegevens aanleveren

Bent u zorgprofessional en wilt u kwaliteitsgegevens aanleveren voor het Register? Ga dan naar Zorginzicht.nl.

Mijn aandoening ontbreekt

Dan staat uw aandoening nog niet in het Register. Uw aandoening komt op KiesBeter, als kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten zijn ingediend en goedgekeurd voor het Register.

Mijn zorginstelling ontbreekt

Als u een bepaalde zorginstelling niet kunt vinden, kan dat twee dingen betekenen.
1.  Er zijn nog geen kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten voor deze zorg.
2.  Uw zorginstelling heeft geen meetresultaten aangeleverd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 29 mei 2017.

Deel deze pagina via: