Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Hulpmiddelen bij het kiezen van een zorgverlener

Informatie zoeken over kwaliteit van de zorg

Wat is het beste ziekenhuis voor behandeling van uw aandoening? In welk verpleeghuis krijgt u zorg die aansluit bij uw wensen? U kunt pas echt kiezen als u weet hoe een zorginstelling presteert. En als u een vergelijking met andere zorginstellingen kunt maken. Zo kiest u op basis van kwaliteit.

In Nederland wordt de kwaliteit van de zorg gemeten. Zorginstellingen zijn verplicht om hun resultaten door te geven aan de overheid. De meetresultaten zijn openbaar. 

Hoe wordt de kwaliteit van de zorg gemeten?

Allereerst controleert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of de zorg wel veilig en verantwoord is. Iedere zorginstelling in Nederland moet aan bepaalde basisnormen voldoen. De IGJ laat de zorginstellingen vragenlijsten invullen. Ook gaan inspecteurs langs voor controles. Zo bekijkt de IGJ of een zorginstelling aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Lees meer over toezicht op verschillende zorgsectoren door de IGJ.

Sommige zorginstellingen verzamelen zelf ook nog andere gegevens over hun kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld over de extra kwaliteit die een zorginstelling kan bieden, boven op de basiskwaliteit. Zorginstellingen richten zich dan specifiek op bepaalde aspecten van de zorg. Dit doen ze in overleg met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Hoe lang de wachttijd is.
  • Hoe vaak een bepaalde operatie wordt uitgevoerd.
  • Hoeveel procent van de patiënten doorligplekken heeft.

Deze aspecten zeggen iets over de kwaliteit van zorg. Een lange wachttijd is niet prettig voor de patiënt. Soms is het ook belangrijk dat een behandeling zo snel mogelijk start. Hoe vaker een arts een bepaalde operatie uitvoert, hoe beter hij daarin wordt. Deze aspecten vormen dus een indicatie (= aanwijzing). Daarom heten ze ook wel indicatoren. Of kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren als graadmeter voor goede zorg

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen meten hun kwaliteit ieder jaar. Daarvoor vullen ze vragenlijsten in. De vragen die daarop staan zijn de kwaliteitsindicatoren.  De verzamelde antwoorden zeggen iets over de zorginstelling als geheel. Dus niet over de kwaliteit van één arts of behandelaar. Dat komt omdat alle medewerkers samen de kwaliteit bepalen. En ook de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen speelt een rol. Een ziekenhuis met een MRI-scanner kan bijvoorbeeld andere zorg leveren dan een ziekenhuis zonder scanner.

Waar kunt u informatie over kwaliteit van zorg bekijken?

De zorginstellingen leveren hun gegevens aan bij Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut zet alle indicatoren en meetresultaten in een openbare database (ODB) op internet. Daarin kan iedereen de gegevens bekijken. Maar niet iedereen kan die  informatie ook begrijpen. Het is informatie voor en door professionals. Daarom worden de indicatoren en uitkomstcijfers ook ‘vertaald’ naar patiënteninformatie. Deze staat dan op KiesBeter.

Heldere uitleg over kwaliteitsindicatoren en uitkomsten op KiesBeter

De indicatoren zijn geschreven in vaktaal. De uitslag is meestal een getal of een percentage. KiesBeter laat al die gegevens ook zien, met daarbij een korte uitleg. Zo kunt u beter begrijpen wat de indicator en de uitslag betekenen. Zo kunt u zien of uw zorginstelling het goed doet. Op KiesBeter kunt u zorginstellingen ook met elkaar vergelijken.

Vergelijkingshulpen van patiëntenverenigingen op Zorgkaart Nederland

De informatie uit de ODB wordt ook gebruikt door patiëntenverenigingen. Uit de enorme berg informatie kiezen zij de onderwerpen die voor patiënten het belangrijkst zijn. En daarmee maken ze vergelijkingshulpen. Daarmee kunt u aan de hand van een keuzemenu snel een geschikte zorginstellling zoeken. U vindt alle vergelijkingshulpen op website Zorgkaart Nederland. Dit is een site van Patiëntenfederatie Nederland. Patiënten schrijven op Zorgkaart Nederland ook over hun persoonlijke ervaringen met zorgverleners. Ook deze informatie kan u helpen bij het kiezen van een zorgverlener.

Informatie over wachtlijsten op Ziekenhuischeck

Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gebruikt de ODB-gegevens om patiënten te informeren. Op de website Ziekenhuischeck.nl vindt u informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen, klinieken en revalidatiecentra. Onder andere over wachttijden, patiëntervaringen, vallen en doorligwonden. Instellingen kunnen zelf ook een toelichting op hun score geven.

Nieuwe ontwikkelingen bij het meten van kwaliteit van zorg

Ieder jaar bekijken de artsenorganisaties, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties aan welke informatie behoefte is. Bijvoorbeeld over nieuwe behandelingen of andere aandoeningen. Als het nodig is, maken ze nieuwe indicatoren. De registratie van alle uitkomsten is veel werk. Daarom proberen ze het aantal indicatoren zo beperkt mogelijk te houden. Anders leveren de metingen te veel werkdruk op voor de zorginstellingen. Ze noemen dat ook wel registratielast.

Alle betrokken partijen bespreken ook wat de beste manier is om iets te meten. Want niet alles kan in een cijfer worden uitgedrukt. Bijvoorbeeld de relatie tussen de bewoner van een verpleeghuis en zijn verzorger. Daarom wordt per indicator bekeken wat het beste meetinstrument is.

Er zijn dus ieder jaar nieuwe ontwikkelingen bij het meten van de kwaliteit. Dat betekent dat de verschillende keuzehulpmiddelen hun informatie ieder jaar kunnen verversen. Zo beschikt u over de meeste recente gegevens om de zorgverlener te kiezen die het beste bij u past.

Lees meer over kwaliteit van de zorg

Wat kunt u nog meer op KiesBeter?

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 april 2019.

Deel deze pagina via: