Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Bipolaire stoornissen

Belangrijke thema's bij Bipolaire stoornissen:

Ook wel: manisch-depressieve stoornis

Door een bipolaire stoornis krijgt u te maken met heftige stemmingswisselingen. Er zijn periodes waarin u manisch bent. Dan bent u uitbundig, druk en actief. Maar er zijn ook periodes van depressie. Dan bent u somber en lusteloos. Uw stemming beweegt zich dus van het ene uiterste naar het andere.

Zowel een manie als een depressie verstoort het dagelijks leven.

Verberg

Mogelijke klachten zijn:

 • Veel energie, overactief.
 • Vrolijk en uitgelaten.
 • Snel boos kunnen worden.
 • Weinig slaap nodig.
 • Veel zelfvertrouwen.
 • Ongeremd gedrag: veel geld uitgeven, veel seks, veel praten.
 • De werkelijkheid uit oog verliezen.
 • Wanen en hallucinaties.

Een lichte manie heet ook wel een hypomanie. De verschijnselen zijn dan minder extreem.

Mogelijke klachten zijn:

 • Somber en lusteloos.
 • Vermoeid.
 • Onzeker.
 • Weinig interesses.
 • Slecht slapen.
 • Slecht kunnen concentreren.
 • Schuldgevoelens.
 • Denken aan de dood.

Lichamelijke klachten komen ook voor. Bijvoorbeeld hoofdpijn en darmklachten.

Lees meer over depressie.

Een bipolaire stoornis verloopt niet bij iedereen op dezelfde manier. Het verschilt per persoon hoe vaak zo’n extreme periode (episode) zich voordoet. En hoe lang deze aanhoudt. Er zijn ook periodes zonder klachten. Sommige mensen hebben meer last van depressie, anderen meer van manie. Daarom onderscheiden artsen verschillende typen bipolaire stoornissen.

Lees meer over de kenmerken van verschillende typen bipolaire stoornissen.

Verberg

Bij een bipolaire stoornis zijn bepaalde stoffen in de hersenen niet met elkaar in evenwicht. Over de oorzaak is nog niet veel bekend. De klachten beginnen meestal rond het twintigste jaar. Daarbij kunnen verschillende zaken een rol spelen:

Er bestaat een erfelijke aanleg voor een bipolaire stoornis. In bepaalde families komen bipolaire stoornissen vaker voor.

Alcohol en drugs hebben invloed op de stoffen in de hersenen. Ze kunnen het natuurlijke evenwicht verstoren. Dat geldt ook voor medicijnen en een lichamelijke ziekte.

Soms ontstaan de klachten na een ingrijpende gebeurtenis. Bijvoorbeeld een scheiding, sterfgeval, problemen op het werk of een moeilijke jeugd. Het kan ook gaan om een positieve gebeurtenis. Bijvoorbeeld verliefdheid of een geboorte.

Sommige mensen hebben meer kans op een bipolaire stoornis door hun persoonlijke eigenschappen. Zij durven anderen bijvoorbeeld niet om hulp te vragen en willen al hun problemen zelf oplossen.

Verberg

Een bipolaire stoornis is niet zo eenvoudig te herkennen. Vaak wordt de diagnose pas gesteld als iemand al een aantal episodes heeft doorgemaakt. Gemiddeld is dat een jaar of zes na de eerste episode.

Een psychiater stelt de diagnose. Hij baseert zich op gesprekken met de patiënt. Ook observeert hij het gedrag. Als eenmaal duidelijk is dat het om een bipolaire stoornis gaat, probeert de psychiater vast te stellen hoe ernstig deze is. Dit doet hij onder meer met vragenlijsten. Ook voert de psychiater gesprekken met de naasten van de patiënt.

De psychiater schrijft medicijnen voor om de verschijnselen te verminderen. Vaak stopt de depressie of manie dan ook eerder. Het verschilt per persoon welke medicijnen het meest geschikt zijn. Veel voorgeschreven medicijnen zijn antidepressiva, antipsychotica en benzodiazepinen (kalmerende middelen). Samen met de patiënt zoekt de arts naar een medicijn dat goed werkt. En dat zo min mogelijk bijwerkingen veroorzaakt.

Lees meer over geneesmiddelen bij een depressie.

Lees meer over geneesmiddelen bij een manie.

Veel mensen krijgen ook medicijnen om te voorkomen dat er een nieuwe episode optreedt. Deze medicijnen heten stemmings-stabilisatoren. Een van de bekendste medicijnen uit deze groep is lithium.

De patiënt voert ook een aantal gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Die gesprekken zijn ondere andere bedoeld om te leren omgaan met de klachten.

Verberg
 • Zoek informatie over de bipolaire stoornis. U begrijpt dan beter wat er aan de hand is en kunt er beter mee omgaan.
 • Bespreek de situatie met uw naasten. Zij kunnen u beter steunen als ze weten wat er is.
 • Spreek met uw arts en naasten af wat er moet gebeuren als u opnieuw manisch of depressief wordt.
 • Een bipolaire stoornis kan veel invloed op uw leven hebben. Bekijk daarom samen met uw arts en naasten hoe u uw leven het beste kunt inrichten. Het is bijvoorbeeld verstandig om regelmatig en gezond te leven. Spanningen kunnen u uit uw evenwicht halen en een nieuwe episode oproepen.

Lees meer adviezen in de brochure: Wat u zelf kunt doen.

Verberg

De bipolaire stoornis heeft ook invloed op het leven van de naasten van een patiënt. Tijdens een episode gedraagt een patiënt zich ineens heel anders. Dit kan een nare ervaring zijn. Daarna is er de voortdurende dreiging van een volgende manie of depressie.

Een aantal tips:

 • Zoek informatie over de bipolaire stoornis. U begrijpt dan beter wat er aan de hand is en kunt er beter mee omgaan. Veel instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bieden speciale cursussen voor naasten aan.
 • Bespreek met de patiënt en behandelaar wat u kunt doen om te helpen. Maak duidelijke afspraken over wat u wel en niet kunt doen.
 • Zoek contact met lotgenoten: mensen in dezelfde situatie. Zij begrijpen wat u doormaakt.
 • Richt u niet alleen maar op de patiënt. U hebt ook een eigen leven!
Verberg

Kiezen in de GGZ

Keuzewebsite GGZKiezen in de GGZ is dé keuzewebsite voor volwassenen (18 jaar of ouder) die hulp zoeken bij psychische problemen. U vindt er behandelaars, informatie over klachten en aandoeningen, mogelijke behandelingen, wachttijden, vergoedingen en ervaringen van andere cliënten. De site is ontwikkeld door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, samen met cliënten, professionals en zorgverzekeraars. Geef aan wat u belangrijk vindt en zoek de zorgverlener die bij u past.

Ga naar Kiezen in de GGZ.

Zoek en vergelijk zorginstellingen

Bekijk kwaliteit en kies welke zorginstelling het beste bij u past

Meer weten over bipolaire stoornissen?

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 augustus 2019.

Deel deze pagina via: