Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Diabetes type 2

Belangrijke thema's bij Diabetes type 2:

Ook wel: suikerziekte, voluit diabetes mellitus

Diabetes is een chronische aandoening waardoor er te veel glucose (suiker) in het bloed zit. Daarom werd deze aandoening vroeger ook wel suikerziekte genoemd. Het lichaam zelf kan de bloedsuikerspiegel niet meer binnen de normale grenzen houden.

Er zijn verschillende typen diabetes. Ze hebben verschillende oorzaken en vaak ook een eigen behandeling. Meestal is het duidelijk welke vorm van diabetes iemand heeft. Mensen met diabetes type 1 moeten zichzelf de rest van hun leven insuline toedienen. Sommige vrouwen ontwikkelen zwangerschapsdiabetes tijdens hun zwangerschap. De meeste patiënten (90%) hebben diabetes type 2. Daar gaat deze pagina over.

Veel meer informatie over diabetes staat op de websites van de Diabetesvereniging Nederland en Thuisarts.nl.

Verberg

Diabetes type 2 kan op alle leeftijden voorkomen. Meestal ontstaat het op hogere leeftijd, maar steeds vaker ook voor het 30e levensjaar. Diabetes type 2 heeft een lange aanloop. Ongemerkt gaan er al dingen mis in het lichaam. Soms duurt het jaren voordat het echt diabetes wordt. Veel mensen hebben vaak al heel lang overgewicht, hoge bloeddruk en te hoog cholesterol. We weten dat onvoldoende bewegen, roken, bepaalde voeding en overgewicht belangrijke oorzaken zijn voor het krijgen van diabetes type 2. Verder weten we dat ouder worden en een erfelijke aanleg tot diabetes type 2 kunnen leiden.

Lees verder over de oorzaken van diabetes op de website van Diabetesvereniging Nederland.

Verberg

Diabetes is niet te genezen. Gelukkig is het wel goed te behandelen. Uw bloed mag niet te veel glucose bevatten. De behandeling moet ervoor zorgen dat uw bloedglucosewaarden niet te hoog worden. Een hoge glucosewaarde leidt tot klachten als vermoeidheid, dorst, veel plassen en wazig zien. U zult merken dat die klachten afnemen als uw bloedglucosewaarden door de behandeling dalen. U kunt als gevolg van de ontregelde suikerhuishouding op termijn wel last krijgen van andere klachten.

Lees verder over het verloop van diabetes type 2 op de website van Diabetesvereniging Nederland.

Verberg

Bij klachten gaat u eerst naar de huisarts. De huisarts probeert er met vragen en onderzoeken achter te komen wat er aan de hand is. Ook zal hij specifieke onderzoeken doen om te kijken of het diabetes is.

Vroegtijdige opsporing van diabetes is erg belangrijk. Op tijd met de behandeling beginnen kan veel klachten voorkomen. Iedereen met een verhoogde kans op diabetes komt in aanmerking voor het stellen van een diagnose. U kunt ook zelf controleren of u een verhoogd risico hebt.

Alleen een bloedtest kan uitwijzen of u echt diabetes hebt. Dat gebeurt vaak met een vingerprikje, of door het afnemen van een buisje bloed. In een druppel bloed wordt de bloedsuiker op dat moment gemeten: het bloedglucosegehalte. Normaal schommelt dat tussen de 4,0 en de 8,0 mmol/l. Alleen bij een verhoogde bloedglucosewaarde kan uw huisarts of internist met zekerheid de diagnose Type 2 Diabetes stellen.

Huisartsen en internisten meten de bloedglucosewaarde het liefst ’s ochtends als u nog niets gegeten hebt. Dat noemen ze een nuchtere waarde (deze hoort onder de 6,1 mmol/L te liggen). Als u al wel gegeten hebt, heet dat een niet-nuchtere waarde. De bloedglucose is dan verhoogd vanaf 6,9 mmol/l.

Om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen, zal de arts de bloedglucosewaarde twee keer meten (op twee verschillende dagen).

Na ontdekking van diabetes doet uw huisarts of internist uitgebreid onderzoek om het volgende vast te stellen:

  • Het risico op hart- en vaatziekten.
  • De werking van uw nieren (vragen en urine- en bloedonderzoek),
  • Het cholesterolgehalte van uw bloed.
  • Problemen met uw voeten.

Op basis van alle uitslagen stelt de arts een behandeling voor. Als het nodig is, krijgt u medicijnen om de bloedglucose stabiel te houden. Misschien schrijft uw arts ook medicijnen voor om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. U kunt een doorverwijzing naar een diëtist krijgen voor hulp bij het aanpassen van uw voeding. En binnen drie maanden moeten uw ogen op complicaties worden gecontroleerd. Met de arts bespreekt u hoe u meer over diabetes te weten kunt komen. Bijvoorbeeld door het volgen van een cursus.

Iedere diabetespatiënt heeft qua medicijnen een eigen instelling om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Bij sommige mensen is het heel moeilijk om een stabiele instelling te bereiken. Als u goed bent ingesteld, moet u één keer per drie maanden naar uw huisarts of ziekenhuis. Tijdens deze driemaandelijkse controle bekijken ze uw glucosewaarde, uw gewicht en uw bloeddruk. Verder zal uw arts vragen hoe het met uw diabetes gaat en uw leefgewoonten bespreken. Houdt u zich aan de leefregels? Hebt u last van complicaties? Dit alles komt aan bod.
Als u medicijnen gebruikt voor uw bloeddruk, dan wordt het effect daarvan gecontroleerd. Eventueel past de arts de medicatie aan. Misschien krijgt u een doorverwijzing naar andere zorgverleners, bijvoorbeeld een podotherapeut, diëtist, fysiotherapeut of psycholoog.

Als u niet goed bent ingesteld, krijgt u naast de driemaandelijkse afspraak extra controles. Uw huisarts of internist zal die met u afspreken.

U krijgt één keer per jaar een uitgebreidere controle. Hierbij worden uw HbA1c en nuchtere glucosewaarden vastgesteld. De zorgverlener controleert ook of u last hebt van complicaties. Daarvoor checkt hij uw bloeddruk, uw voeten, de werking van uw nieren en uw cholesterolgehalte. U krijgt een paar vragen over uw leefgewoonten en over hoe u zich voelt. Lukt het bijvoorbeeld om ondanks diabetes een goed leven te leiden? Zijn er eventuele seksuele problemen? Als u insuline gebruikt, kijkt uw zorgverlener naar spuitplaatsen. Hij controleert of u de insuline goed toedient en of uw bloedglucosemeter nog goed werkt. Als het nodig is, verwijst hij u door naar andere zorgverleners, bijvoorbeeld een podotherapeut, diëtist, fysiotherapeut of psycholoog.

Bekijk de checklist van controles die u regelmatig moet krijgen.

Diabetes kan schade in de ogen veroorzaken. Bij tijdige ontdekking is dat goed te behandelen. Daarom moeten uw ogen minstens één keer per jaar gecontroleerd worden. Als er geen bijzonderheden zijn, is eens per twee jaar genoeg. Een oogarts of daarvoor opgeleide zorgverlener voert de controle uit. Meestal maakt hij een fundusfoto. Dat is een foto van uw netvlies. De arts kan ook rechtstreeks in uw oog kijken. Als uw ogen schade hebben, moet u misschien één keer per jaar of zelfs vaker voor controle komen. In de rechterkolom kunt u een ziekenhuis zoeken waar u een oogcontrole kunt laten uitvoeren.

Lees meer over de oogcontrole bij diabetes.

Gezonde Leefstijl

Voor iedereen met diabetes type 2 is het belangrijk om zo gezond mogelijk te leven. Gezond eten en voldoende bewegen helpen om goede bloedglucosewaarden te krijgen. Een half uur bewegen per dag heeft al effect. Beweging zorgt er namelijk voor dat cellen gevoeliger worden voor insuline. Ze hebben dan minder nodig. Hetzelfde geldt voor afvallen. Hoe minder overgewicht u hebt, hoe beter de insuline zijn werk kan doen. Een paar kilo minder zorgt al dat insuline beter werkt. Soms is het effect van afvallen en meer bewegen zo groot, dat u geen medicijnen (meer) nodig hebt. Dat gebeurt vooral bij mensen die nog niet zo lang diabetes type 2 hebben.

Bloeddruk en cholesterol

Bewegen en gezond eten verkleinen ook de kans op hart- en vaatziekten. Meer bewegen, goede voeding en afvallen zijn extra belangrijk als u last hebt van hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolgehalte. Want bij diabetes loopt u dan extra risico op hart- en vaatziekten. Zorg daarom voor een goede bloeddruk en goede cholesterolwaarden. Als het nodig is, zal uw arts medicijnen voorschrijven voor uw bloeddruk en/of cholesterolgehalte.

Niet roken

Stop met roken! Diabetes vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Roken maakt die kans nog groter. Ook loopt u een groter risico op andere complicaties. Daarom is het erg belangrijk om te stoppen met roken.

Voeding

Sommige mensen denken nog steeds dat diabetici geen suiker mogen eten. Dat is niet waar! U kunt in principe alles eten en drinken. Dus ook lekker een gebakje of een glaasje wijn. Maar beschouw het als extraatje en eet verder gezond. Goed eten en voldoende bewegen helpen ook om af te vallen.

Hulp en advies

Afvallen, meer bewegen, stoppen met roken. Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Het veranderen van uw leefgewoonten is niet eenvoudig. Vindt u het lastig om oude gewoonten te doorbreken? Praat er dan over met uw zorgverlener. Die kan u advies geven of doorsturen, bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut voor bewegingsadvies.

Wat wordt van u verwacht?

Voor de behandeling van diabetes hebt u regelmatig contact met uw diabeteszorgteam. Maar het grootste deel van de behandeling moet u zelf doen. Dat geldt voor drie onderdelen:

Dagelijkse zorg

Diabetes vraagt élke dag uw aandacht. U bent degene die moet streven naar goede glucosewaarden. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. U moet medicijnen innemen, gezond leven, op uw gewicht letten én voldoende bewegen. Ook moet u op uw bloeddruk en cholesterolwaarden letten. Soms betekent leven met diabetes hard werken. Zorgverleners vragen misschien moeilijke dingen van u. U moet meer bewegen, of anders gaan eten. U moet nauwkeurig op uw medicijnen letten en alert zijn op veranderingen in uw lichaam. Hoe lastig ook, al deze inspanningen zijn nodig voor een geslaagde behandeling. En natuurlijk staat u er niet alleen voor! Het team van zorgverleners staat altijd klaar om u te helpen. Hebt u vragen of problemen? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

Meedenken over behandeling

U speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van uw behandeling. U weet zelf het beste welke doelen u kunt halen, en welke niet. U weet hoe uw dagelijks leven eruit ziet en wat u daarin zou kunnen veranderen. Misschien ziet u andere mogelijkheden dan uw zorgverlener. Of misschien ziet uw zorgverlener iets over het hoofd. Als u dat merkt, bespreek het dan. De behandeling is alleen zinvol als u open en oprecht bent over alles wat met uw diabetes te maken kan hebben.

Kennis over diabetes vergroten

Een belangrijk onderdeel van uw behandeling bestaat uit het vergroten van uw kennis over diabetes. Leven met diabetes wordt makkelijker als u het antwoord op veelgestelde vragen weet. Van welke voedingsmiddelen krijgt u hogere bloedglucosewaarden? Hoe zit het met diabetes en stress? U kunt meer over diabetes leren door met uw zorgteam te praten, cursussen te volgen of informatie te lezen.

Verberg

Bloedglucosewaarden

De behandeling van diabetes is bedoeld om zoveel mogelijk ‘normale’ bloedglucosewaarden te bereiken. Dat betekent: niet onder de 4 mmol/l en niet boven de 9 mmol/l. Hebt u een te hoge bloedglucosewaarde? Dan heet dat hyperglykemie en zit er te veel glucose in het bloed. Hebt u een te lage bloedglucosewaarde? Dan is het een hypoglykemie: te weinig glucose in het bloed.

Lees meer over hyperglykemie.

Lees meer over hypoglykemie.

HbA1c

Uw zorgverlener zal regelmatig uw bloedglucosewaarden controleren. Daarbij meet hij ook minstens één keer per jaar uw HbA1c. Het HbA1c is een gemiddelde waarde van de bloedglucosespiegel over de afgelopen 2 à 3 maanden. Een goed HbA1c is 53 mmol/mol (voorheen: 7%) of lager. Een goed HbA1c krijgt u niet vanzelf. Daar moet u samen met uw zorgverleners hard voor werken.

Lees meer over HbA1c.

Zelf meten

U kunt ook zelf uw bloedglucosewaarden meten. Er zijn bloedglucosemeters, vingerprikapparaatjes en teststrips die u thuis kunt gebruiken. Daarmee kunt u zelf bijhouden hoe het met uw bloedglucosewaarden gaat. Als het nodig is, kunt u snel actie ondernemen of een hulpverlener inschakelen.

Lees meer over het zelf meten van de bloedglucose.

Wat kan ik zelf doen?

Het belangrijkste dat u zelf kunt doen om diabetes te behandelen is gezond leven! Hoe? Dat staat in de zorgroute bij het onderdeel Chronische behandelfase.

Behandeling met medicijnen

Als uw bloedglucosewaarden niet omlaag gaat door afvallen en meer bewegen, zijn medicijnen de volgende stap. Soms moet u na het vaststellen van diabetes meteen al met medicijnen beginnen. Bij diabetes type 2 worden verschillende medicijnen gebruikt. Vaak krijgen mensen meerdere medicijnen tegelijk. En niet iedereen krijgt dezelfde medicijnen, omdat diabetes bij iedereen anders is. Uw zorgverlener kijkt welke behandeling het meest geschikt voor u is.

Lees meer over medicijnen.

Insuline bij diabetes type 2

Slikt u medicijnen, maar blijven uw bloedglucosewaarden te hoog? Dan zijn verschillende aanvullende behandelingen mogelijk. Misschien is het nodig dat u insuline gaat gebruiken. Uw zorgverlener bespreekt de mogelijkheden met u. Kies samen welke behandeling het beste bij u past.

Lees meer over de voordelen en nadelen van aanvullende behandelingen.

Verberg

Ketenzorg

Op steeds meer plaatsen in Nederland werken behandelaars van diabetes samen in een ‘keten’. Ze zijn met elkaar verbonden als de schakels van een ketting. Ze zitten als het ware aan elkaar vast en werken nauw samen. Dat heet ketenzorg. De taken zijn duidelijk verdeeld en de gegevens van patiënten worden uitgewisseld. Door deze samenwerking is het voor zorgverleners makkelijker om u goede zorg te leveren.

Teamwerk

De behandeling van diabetes is echt teamwerk. Vaak zorgt een heel diabeteszorgteam voor de uitvoering. Dat team bestaat uit alle zorgverleners die u regelmatig bezoekt: uw huisarts, internist, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige en diëtist. Daarbij is uw huisarts of internist medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. U kunt ook met andere zorgverleners te maken krijgen. Bijvoorbeeld de apotheker, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of pedicure. En als u last krijgt van complicaties, moet u misschien naar een specialist. Al deze schakels in de zorgketen werken nauw samen en wisselen informatie uit.

Verberg

Zorgplan

Het zorgplan is een belangrijk onderdeel van de zorg voor diabetes. Daarin staan alle doelen van uw behandeling beschreven. U stelt het zorgplan samen met uw zorgverlener vast. Het is een afspraak tussen u en uw zorgverleners. Er staat niet alleen in wat van u wordt verwacht, maar ook wat u van uw zorgverlener mag verwachten. Door het zorgplan weet iedereen waar hij aan toe is.

Bekijk het Individueel Zorgplan.

Verberg

Zoek een zorginstelling met de Keuzehulp diabetes kinderen

Diabetesvereniging Nederland en Patiëntenfederatie Nederland hebben een keuzehulp ontwikkeld. Deze Keuzehulp diabetes kinderen is bedoeld als wegwijzer. U kunt eenvoudig aangeven wat u belangrijk vindt. Vervolgens krijgt u advies welke zorginstelling het beste bij uw wensen past. Dit advies kunt u met uw arts bespreken.

Ga naar de Keuzehulp diabetes kinderen

Zoek een zorginstelling met de Keuzehulp diabetes volwassenen

Diabetesvereniging Nederland en Patiëntenfederatie Nederland hebben een keuzehulp ontwikkeld. Deze Keuzehulp diabetes volwassenen is bedoeld als wegwijzer. U kunt eenvoudig aangeven wat u belangrijk vindt. Vervolgens krijgt u advies welke zorginstelling het beste bij uw wensen past. Dit advies kunt u met uw arts bespreken.

Ga naar de Keuzehulp diabetes volwassenen

Keuzehulp bloedglucosemeter

Er zijn veel verschillende bloedglucosemeters. Hoe weet u welke meter geschikt is voor u? Deze keuzehulp helpt u daarbij. Kies samen met uw behandelaar welke bloedglucosemeter het beste past bij uw situatie. Deze keuzehulp is voor mensen die minimaal één keer per dag insuline moeten spuiten en daarvoor een bloedglucosemeter vergoed krijgen.

Ga naar de Keuzehulp bloedglucosemeter

Diabetesvereniging Nederland

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland. DVN strijdt voor goede zorg en een beter leven voor iedereen met diabetes. Op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen rond diabetes? Volg DVN op Twitter

Diabetesvereniging Nederland

Meer weten over diabetes type 2?

Bron: DVN

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 mei 2020.

Deel deze pagina via: