Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Gehandicaptenzorg

Belangrijke thema's bij Gehandicaptenzorg:

Gehandicaptenzorg is de zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

 • Bij een lichamelijke beperking gaat het om problemen met bewegen, zien of horen.
 • Mensen met een verstandelijke handicap zijn beperkt in hun intellectuele en sociale ontwikkeling.

Hoeveel zorg nodig is hangt af van de ernst van de beperking. Veel mensen hebben lichte of matige zorg nodig. Bijvoorbeeld: hulp in de huishouding of begeleiding op school of bij het wonen. Dit is 'extramurale zorg' (buiten de muren van een instelling).

Mensen met zeer ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen hebben intensieve zorg nodig. Zij gaan meestal in een zorginstelling wonen. Dit heet ook wel zorg met verblijf of 'intramurale zorg' (binnen de muren van een instelling). Soms is het ook mogelijk deze intensieve zorg thuis te ontvangen.

Verberg

Een lichamelijke beperking kan aangeboren zijn, maar ook in de loop van het leven ontstaan. Bijvoorbeeld door een ongeluk, (hersen)ziekte of ouderdom. De kans op een lichamelijke beperking neemt sterk toe met de leeftijd.

Lichamelijke beperkingen zijn:

Mensen met een motorische beperking hebben:

 • Moeite met lopen.
 • Moeite met gebruiken van armen en handen.
 • Evenwichtsproblemen.

Mensen met een zintuiglijke beperking zijn:

 • Slechthorend of doof (auditieve beperking).
 • Slechtziend of blind (visuele beperking).

Zintuiglijke problemen komen vooral bij ouderen voor. Deze beperking veroorzaakt meestal geen grote problemen. Bij mensen die wel zorg nodig hebben, spelen vaak meer beperkingen een rol.

 

Mensen kunnen ook beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid door:

 • Problemen met spraak en taal, bijvoorbeeld stotteren.
 • Verlies van bewustzijn, zoals bij epilepsie.
 • Misvormingen of vergroeiing van de botten of gewrichten.
 • Brandwonden.
Verberg

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een ontwikkelingsstoornis. Door een beperkte intelligentie ontwikkelen ze zich anders en langzamer dan anderen. Vaak hebben ze een achterstand in kennis, gedrag en taalontwikkeling.

Soms is er een aanwijsbare oorzaak, zoals het Downsyndroom of een andere genetische aandoening. Er kan ook tijdens of na de geboorte hersenbeschadiging ontstaan. Bijvoorbeeld door zuurstoftekort tijdens de bevalling. Of een hersenvliesontsteking in de kindertijd.

De ernst van de beperking verschilt van persoon tot persoon. Uit een IQ-test blijkt hoe ernstig de beperking is. Mensen met een verstandelijke beperking hebben een IQ onder de 70. Bij ernstige meervoudige beperkingen (EMD) is intensieve zorg en begeleiding nodig.

Lees meer over verstandelijke beperkingen.

Lees meer over licht verstandelijke beperkingen.

Lees meer over ernstige meervoudige beperkingen.

Een verstandelijke beperking heeft gevolgen op verschillende gebieden:

 • Communicatie: gedachten en gevoelens onder woorden brengen.
 • Zelfzorg: wassen, kleden, tandenpoetsen, eten, enzovoort.
 • Wonen: zelfstandig wonen, koken en het huishouden doen.
 • Werk: zelfstandig werken.
 • Sociale contacten: vriendschappen en relaties onderhouden.

Daarbij spelen vaak andere gezondheidsproblemen een rol, zoals:

 • Lichamelijke klachten: epilepsie, huidproblemen, luchtweginfecties en overgewicht.
 • Psychische klachten: een angststoornis of woedeaanvallen.
 • Zintuiglijke beperkingen: slechter horen en zien.
Verberg

Voor mensen met een beperking is er passende zorg: licht, matig of intensief. Welke zorg nodig is staat in een begeleidingsplan of zorg- en ondersteuningsplan. De zorg kan kortdurend en langdurend zijn en bestaan uit:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging thuis (wijkverpleging).
 • Begeleiding thuis, op school of in een instelling.
 • Behandeling door de huisarts en medisch specialisten.
 • Hulpmiddelen en voorzieningen, zoals vervoermiddelen.

Zorg met verblijf (intramuraal)

In een zorginstelling krijgen mensen intramurale zorg. Dit gebeurt meestal in een:

 • Instelling voor lichamelijk gehandicapten.
 • Instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Mensen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking krijgen langdurende zorg.

Verberg

Sommige mensen kunnen door hun beperking niet (helemaal) zelfstandig wonen. Voor hen zijn er aangepaste woonruimtes en instellingen.

Voor lichamelijk gehandicapten:

Voor verstandelijk gehandicapten:

Verberg

Onderwijs en opvang voor kinderen met een beperking

Voor kinderen met een beperking is er speciaal (voortgezet) onderwijs. Daar krijgen ze specialistische of intensieve begeleiding. Er is speciaal onderwijs voor:

 • Blinde (slechtziende) en dove (slechthorende) kinderen.
 • Verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen.
 • Kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Voor kinderen die ernstig verstandelijk of meervoudig gehandicapt zijn is er een kinderdagcentrum (KDC).

Werken of dagbesteding

Tegenwoordig valt dagbesteding onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Neem daarom contact op met uw eigen gemeente. Er zijn verschillende vormen van dagbesteding en (beschermd) werken:

 • Dagactiviteitencentrum (dagbesteding voor volwassenen) en zorgboerderij.
 • Sociale werkplaats, een beschermde werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Arbeidsmatige dagbesteding, een beschermde werkplek met veel begeleiding in een groep.
 • Werkplekken bij reguliere bedrijven, voor mensen met een licht verstandelijke handicap.
 • Werken in een winkel, restaurant, tuinderij of boerderij voor mensen met een verstandelijke beperking.
Verberg

Zoek contact met lotgenoten

Meer weten over gehandicaptenzorg?

Bronnen: VGN en Ieder(in)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 29 juni 2020.

Deel deze pagina via: