Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Huiselijk geweld

Belangrijke thema's bij Huiselijk geweld:

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. In Nederland zijn jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. De geweldplegers zijn partners of ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Het slachtoffer is vaak financieel of op een andere manier afhankelijk van de dader.

Bij psychische mishandeling is er geen fysiek geweld, maar wordt iemand stelselmatig vernederd, uitgescholden, bedreigd of afgesloten van contact met de buitenwereld.

Verwaarlozing is ook een vorm van geweld. Dit is het opzettelijk onthouden van zorg aan mensen die hiervan afhankelijk zijn.

Verberg

Omdat huiselijk geweld voornamelijk binnenshuis gebeurt, is het vaak moeilijk vast te stellen. Er zijn wel signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld.

Het slachtoffer:

 • Heeft vaak blauwe plekken en andere verwondingen. Bijvoorbeeld brandwonden van een sigaret, kneuzingen of breuken.
 • Is stil en teruggetrokken en heeft moeite met oogcontact.
 • Schrikt van aanraking.
 • Is bang voor de partner.
 • Gedraagt zich slaafs en nederig tegenover de partner.
 • Mag geen eigen geld bezitten.

Signalen die bij de dader horen zijn:

 • Extreem jaloers gedrag.
 • Snelle wisselingen tussen agressief gedrag en lief gedrag.
 • Agressieve buien waarbij huisraad kapotgeslagen wordt.
 • Controle willen over alles wat het slachtoffer doet.
 • Slechte behandeling van eigen huisdieren.
Verberg

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig Thuis. Dit is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is in elke regio te vinden en is er voor alle betrokkenen. Ook voor de dader, de getuigen en de professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar op nummer 0800 - 2000. Als u in direct gevaar bent, belt u alarmnummer 112.

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik (0900 9999 001). Ook mensen die een slachtoffer in hun omgeving willen helpen, kunnen hier terecht.

Als je als kind mishandeld wordt, of ziet dat je ouders elkaar slaan, kun je daarover praten via de Kindertelefoon (0800 0432).

Verberg

Als u als leraar, huisarts of hulpverlener het vermoeden heeft van huiselijk geweld, kunt u de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling gebruiken. Dit is een soort stappenplan waarin staat wat u moet doen bij huiselijk geweld. Sinds 2013 zijn professionals verplicht deze meldcode te gebruiken als zij geweld in de huiselijke kring vermoeden.

Hulporganisaties en zelfstandige professionals maken hun eigen meldcode. De volgende onderwerpen moeten erin voorkomen:

 • In kaart brengen signalen.
 • Overleg met collega.
 • Gesprek met betrokkene.
 • Inschatten van de ernst.
 • Zelf hulp organiseren of melden.

Lees meer over de meldcode.

Lees meer over de rol en verantwoordelijkheid van de arts bij kindermishandeling.

De meldcode geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers die in actie willen komen, vinden meer informatie in de brochure 'Als vrijwilligers zich zorgen maken'.

Verberg

Bij ernstige dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling kan de politie iemand een huisverbod geven. Dat betekent dat de dader 10 dagen de woning niet in mag. Ook mag hij geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode. Iedereen die bij het geweld betrokken is krijgt in deze periode hulp.

Het huisverbod wordt opgelegd door de burgemeester (als hoofd van de politie). Als het nodig is kan de rechter het huisverbod verlengen tot maximaal 4weken. Wie het verbod negeert, kan maximaal 2 jaar gevangenis krijgen.

Bekijk de Wet tijdelijk huisverbod.
 

Verberg

1 op de 10 kinderen in Europa wordt tijdens zijn jeugd mishandeld. In Nederland worden jaarlijks 100.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Een kind kan hierdoor de rest van zijn leven beschadigd blijven. Vaak raakt het zelfs meerdere generaties. Kindermishandeling is een onderwerp waarover niet gezwegen mag worden.

Er zijn veel signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. De beoordeling van deze signalen is moeilijk en moet zeer zorgvuldig gedaan worden. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft per leeftijdsgroep een lijst met signalen van kindermishandeling opgesteld:

Verberg

Ouderenmishandeling komt veel voor. Voor een deel is dit geweld te vergelijken met ander geweld op afhankelijke slachtoffers, zoals partnergeweld en kindergeweld. Daarnaast zijn er ook vormen die speciaal bij ouderen horen: ontspoorde mantelzorg, verwaarlozing en financieel misbruik. Ouderen hebben een steeds kleiner wordend netwerk waar zij sterk afhankelijk van zijn. Zij hebben vaak de neiging om hun mond te houden uit angst hun zorg te verliezen. Daarbij zijn oude mensen een gemakkelijk slachtoffer, omdat zij lichamelijk zwak zijn en soms geestelijk achteruit gaan.

U kunt ouderenmishandeling melden bij Veilig Thuis (0800 - 2000). Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Of bel bij directe nood alarmnummer 112.

Speciaal voor klachten over ouderenmishandeling in de zorg kunt u bellen naar het Landelijk Meldpunt Zorg (088 - 120 50 50).

Verberg

Bronnen: Rijksoverheid.nl en Huiselijkgeweld.nl

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 08 januari 2019.

Deel deze pagina via: