Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Revalidatie

Belangrijke thema's bij Revalidatie:

Ook wel: medisch specialistische revalidatie, revalidatiezorg

In uw leven kunt u te maken krijgen met een lichamelijke beperking. Die kan aangeboren zijn, maar kan ook ontstaan door een ziekte of een ongeval.

Een beperking heeft veel gevolgen voor uw dagelijks leven. Misschien kunt u niet meer zelfstandig wonen. Of uw werk niet meer uitoefenen. Of verloopt de communicatie met anderen moeizaam. Revalidatie richt zich op het verminderen van de gevolgen. Wat dat precies inhoudt, verschilt van persoon tot persoon. Dat is onder meer afhankelijk van uw klachten, maar ook van wat u zelf nog kunt en wilt.

Het doel van revalidatie is dat u een zo goed mogelijk leven kunt leiden, ondanks uw beperking. Daarom streven uw behandelaars naar:

  • Optimaal herstel
    Het behandelteam zorgt dat u zo min mogelijk klachten hebt. Daarnaast leert het team u zo goed mogelijk omgaan met de klachten die blijvend zijn.
  • Zelfredzaamheid
    Uw behandelaars helpen u zo zelfstandig mogelijk te worden.
  • Deelname aan de maatschappij
    Uw behandelaars begeleiden u bij uw terugkeer in de maatschappij.

Voor revalidatie gaat u naar een revalidatie-instelling. Dat kan een revalidatiecentrum zijn, maar ook een ziekenhuis of een behandelcentrum. Daar komt u onder behandeling bij de revalidatiearts en zijn team. De meeste mensen revalideren vanuit huis. Zij bezoeken de revalidatie-instelling alleen overdag.

Verberg

In Nederland revalideren jaarlijks ruim 90.000 mensen. Revalidatie is voor iedereen die lichamelijk beperkt is door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Het gaat dus om heel verschillende mensen met heel verschillende klachten.

Soms is intensieve revalidatie niet nodig. Mogelijk hebt u al genoeg aan een paar afspraken met een fysiotherapeut. Of kan de huisarts u verder begeleiden. Uw (revalidatie)arts zoekt naar de kortste, minst belastende en goedkoopste oplossing. Dat is zo afgesproken met de overheid en de zorgverzekeraars. Deze werkwijze heet ook wel ‘stepped care’.
 

Revalidatie is behoorlijk zwaar. Niet iedereen kan dat aan. Vooral voor ouderen ligt het tempo regelmatig te hoog. Zeker als andere klachten of aandoeningen een rol spelen. Ouderen gaan daarom vaak revalideren in het verpleeghuis. De arts in het verpleeghuis (specialist ouderengeneeskunde) is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen.

Bij deze ‘geriatrische revalidatie’ ligt het tempo lager en is de behandeling minder intensief. Maar het doel is meestal wel dat iemand weer terugkeert naar huis.

Verberg

Er zijn twee soorten revalidatie:

Deze revalidatie is voor mensen met een afwijking of aandoening van de hersenen of het zenuwstelsel. Bijvoorbeeld mensen met hersenletsel, een spierziekte, MS, parkinson of een dwarslaesie. Of mensen die een beroerte hebben gehad.

Deze vorm van revalidatie is voor mensen met klachten waarvan de oorzaak niet in de hersenen ligt. Bijvoorbeeld mensen met reuma. Of mensen die een hartaanval hebben gehad of een amputatie moesten ondergaan.

Verberg

Hoewel de revalidatie per persoon sterk kan verschillen, is de opbouw meestal wel hetzelfde. Er zijn drie fasen:

De revalidatiearts brengt eerst in kaart met welke klachten en problemen u te maken hebt. Ook gaat hij na welke oplossingen daarvoor zijn. Hiervoor kan hij verschillende artsen en hulpverleners inschakelen. Samen stellen zij een behandelplan op. U krijgt dus een behandeling die op uw persoonlijke situatie is afgestemd.

Revalidatie is intensief. Vaak krijgt u meerdere therapieën tegelijk. Dat betekent dat u ook met verschillende behandelaars te maken krijgt. Bijvoorbeeld met een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist, prothesemaker of revalidatieverpleegkundige. Soms zijn er ook meerdere medisch specialisten bij de behandeling betrokken.

De revalidatiearts is eindverantwoordelijke. Tijdens de revalidatie gaat hij na of alles goed verloopt. Zo nodig past hij het behandelplan aan.
 

In de laatste fase van de behandeling ligt de nadruk op zelfstandigheid en het (opnieuw) deel kunnen nemen aan de maatschappij. Uw behandelaars begeleiden u hier zo veel mogelijk in. Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld nagaan of er aanpassingen op uw werk nodig zijn. Na het afronden van de revalidatie komt u op controle bij de revalidatiearts.

Verberg

Revalidatie krijgt u vergoed via het basispakket van de zorgverzekering. Maar er gelden strenge voorwaarden. U hebt bijvoorbeeld een verwijzing van een arts nodig. De behandeling moet doeltreffend zijn. Ook moet de revalidatiearts van tevoren toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. De precieze voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen.

In de praktijk is soms niet direct duidelijk of een behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Daarom is het verstandig om voor de revalidatie contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. U kunt dan vragen waar u recht op hebt. Zo komt u niet onverwachts voor hoge kosten te staan.

Verberg

Lees ook op KiesBeter over

Meer weten over revalidatie?

Bron: Revalidatie Nederland

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 mei 2020.

Deel deze pagina via: