Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Verpleeghuiszorg

Belangrijke thema's bij Verpleeghuiszorg:

Door een ziekte of handicap bent u misschien niet meer in staat om zelfstandig te wonen. U kunt dan naar een verpleeghuis (ook wel: zorginstelling). Daar krijgt u verpleging, verzorging en begeleiding.

U blijft in het verpleeghuis zolang dat nodig is. Voor sommige mensen is dat een korte tijd. Zij moeten bijvoorbeeld herstellen van een operatie. Of ze gaan revalideren na een ongeluk of een beroerte. Maar veel (oudere) mensen blijven langere tijd in het verpleeghuis. Vaak voor de rest van hun leven.

Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. In de praktijk maken vooral veel ouderen er gebruik van. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Ze richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie.

In een verzorgingshuis (ook wel: bejaardenhuis) wonen ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat ze hulp nodig hebben bij de persoonlijke verzorging en het huishouden. Maar in een verzorgingshuis krijgt u geen medische zorg. U wordt er niet verpleegd. Daarvoor is het verpleeghuis.

De indicatie-eisen om in een verzorgingshuis te komen worden steeds strenger. De overheid stimuleert ouderen om langer thuis te blijven wonen. U moet veel zorg nodig hebben om een indicatie voor een verzorgingshuis te krijgen.

Lees meer over verzorgingshuizen.

Verberg

In een verpleeghuis krijgt u:

  • Somatische zorg. Dit is zorg bij lichamelijke problemen.
  • Psychogeriatrische zorg. Dit is zorg voor ouderen met psychische of sociale problemen. Veel ouderen hebben geheugenstoornissen. Soms zijn er ook problemen met het gedrag. Bijvoorbeeld onrust of agressie.

Soms heeft een verpleeghuis zich gespecialiseerd. Het biedt dan bijvoorbeeld alleen lichamelijke zorg. Of het richt zich op een bepaalde groep patiënten. Bijvoorbeeld mensen met dementie.

Tijdens de opname in een verpleeghuis krijgt u ook persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij het wassen, aankleden en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat u gezond eet en voldoende drinkt. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Daarnaast bieden sommige verpleeghuizen revalidatie, dagopvang en nachtopvang aan.
 

Revalidatie helpt mensen om te gaan met de gevolgen van een ongeval, ziekte of beperking. Revalideren gebeurt bij een revalidatie-instelling. Dat kan een revalidatiecentrum zijn, maar ook een verpleeghuis. In het verpleeghuis ligt het tempo van de revalidatie niet zo hoog als in een revalidatiecentrum. Daarom gaan vooral oudere patiënten ernaartoe. Bij ouderen kan het herstel langer duren. Ook hebben zij vaak meerdere aandoeningen of een slechte conditie.

Deze vorm van revalidatie heet ook wel geriatrische revalidatie. Revaliderende ouderen worden tijdelijk opgenomen in het verpleeghuis. Of ze revalideren vanuit huis. Dan komen ze alleen overdag naar het verpleeghuis.

Lees meer over revalidatie in het verpleeghuis.

Dagopvang of dagbehandeling is voor ouderen die zelfstandig wonen, maar overdag extra zorg nodig hebben. In de dagopvang kunnen ze andere mensen ontmoeten, activiteiten ondernemen of lichte verpleegzorg krijgen. Deze zorg kan nodig zijn om:

  • Contacten op te doen en zo eenzaamheid tegen te gaan.
  • De wachttijd voor een opname te overbruggen.
  • De naasten (mantelzorgers) te ontlasten.

In sommige instellingen is ook nachtopvang mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de naasten te ontlasten.

Lees meer over dagverzorging voor ouderen.

Lees meer over nachtopvang voor ouderen.

Verberg

In een verpleeghuis werken veel verschillende zorgverleners. Bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Maar ook fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen.

Het is natuurlijk afhankelijk van uw situatie met wie u te maken krijgt. Uw zorgverleners vormen samen een team. Zij overleggen regelmatig met elkaar. Dan kunnen zij hun behandelingen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Het team wordt geleid door een arts. Meestal is dit een specialist ouderengeneeskunde. Dit is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van ouderen.

Verberg

Regelmatig komen verpleeghuizen negatief in het nieuws. Er zijn dan klachten over de kwaliteit van de zorg. Het is begrijpelijk dat u zich hier zorgen om maakt. Zeker als u zelf of uw naaste naar het verpleeghuis gaat.

De overheid heeft de laatste jaren allerlei maatregelen genomen om de zorg te verbeteren. Zo moet het verpleeghuis bijvoorbeeld samen met u een zorgplan (ook wel: zorgleefplan of ondersteuningsplan) maken. Daarin staan alle afspraken over de zorg die u krijgt. Niet alleen over de medische zorg, maar ook over de ondersteuning die nodig is voor een goede kwaliteit van leven. Omdat alle afspraken op papier staan, weet iedereen waar hij aan toe is. Het verpleeghuis neemt het zorgplan ieder jaar met u door. Als het nodig is, wordt het aangepast.

Lees meer over het zorgplan.

Lees meer over de maatregelen voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg.

Verder houdt de InspectieGezondheidszorg en Jeugd (IGJ) streng toezicht op de verpleeghuizen.

Lees hoe IGZ de kwaliteit van de verpleeghuizen beoordeelt.

Verberg

Bij verpleeghuiszorg zijn verschillende regelingen van belang. Het is afhankelijk van uw situatie onder welke regeling u valt. Dat maakt de aanvraag misschien lastig en ingewikkeld. U kunt altijd hulp vragen aan uw huisarts of aan het sociale wijkteam. Ook de gemeente waar u woont kan soms helpen. U kunt hiervoor contact opnemen met het zorgloket van de gemeente.

Betrouwbare informatie over de regelingen vindt u op de website Regelhulp.nl. Dit is de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

Lees meer over de belangrijkste regelingen bij:

Bij een opname in het verpleeghuis krijgt u te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

Lees meer over de Wlz.

Voor de vergoeding hebt u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij een Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u recht hebt op deze zorg. Bij de aanvraag kunt u hulp krijgen van de gemeente waar u woont. De gemeente heeft hiervoor speciaal mensen in dienst. De hulp is gratis.

Lees meer over het aanvragen van een Wlz-indicatie.

Als u een indicatie krijgt, neemt het zorgkantoor uit uw regio contact met u op. Het zorgkantoor helpt u de zorg te regelen.

Bekijk de zorgkantoren.

Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Die wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat uw eigen bijdrage ongeveer gaat worden? Daarvoor heeft het CAK een rekenhulp.

Ga naar de CAK Rekenhulp eigen bijdrage.

Lees meer over de eigen bijdrage.

In de volgende situatie is het anders geregeld:

Het verblijf in een particulier verpleeghuis betaalt u zelf. U hebt geen indicatie nodig. Voor de zorg in het verpleeghuis kunt u soms wel een vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld via de zorgverzekering, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Daar hebt u dan wel een indicatie voor nodig. Het verpleeghuis kan u helpen bij de aanvraag van de indicatie en de vergoeding.

Hoeft u maar korte tijd in een verpleeghuis te blijven? Dan regelt de huisarts de aanvraag voor u. Een verpleegkundige kan dit ook doen, als u vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis gaat.

Deze zorg krijgt u vergoed via uw zorgverzekering. De tijdelijke opname zit in het basispakket.

Een tijdelijke opname heet ook wel kortdurend eerstelijns verblijf.

Lees meer over kortdurend eerstelijns verblijf.

Bij een tijdelijke opname kan het ook om logeeropvang gaan. U gaat dan logeren in het verpleeghuis om uw mantelzorgers te ontlasten. Logeeropvang kan onder verschillende regelingen vallen. Onder de Wlz (net als bij wonen in het verpleeghuis) of onder de Wmo (net als dagopvang). Dit is afhankelijk van uw situatie.

Lees meer over logeeropvang.

Het ziekenhuis of uw huisarts vraagt de revalidatie voor u aan. Geriatrische revalidatie wordt vergoed via de zorgverzekering. Het zit in het basispakket.

Soms stelt een verzekeraar wel aanvullende eisen. U moet dan bijvoorbeeld revalideren in een verpleeghuis waar de verzekeraar een contract mee heeft. Neem voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar. U kunt dan navragen hoe het precies zit.

Lees meer over zorgverzekeringen en basispakket.

Dagopvang valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Volgens deze wet moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten.

Dagopvang kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Iedere gemeente heeft hiervoor een speciaal Wmo-loket of zorgloket. De gemeente bepaalt of u recht hebt op deze zorg. Dit gebeurt op basis van een gesprek (ook wel: keukentafelgesprek). Een medewerker van de gemeente komt langs om met u te praten over uw situatie. Hij bekijkt dan ook wat u zelf nog kunt doen en wat uw naasten voor u kunnen doen.

Of u naar de dagopvang mag, hangt af van uw gemeente. Iedere gemeente bepaalt zelf de regels. De gemeente mag ook een eigen bijdrage vragen. Die wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat uw eigen bijdrage ongeveer gaat worden? Daarvoor heeft het CAK een rekenhulp.

Ga naar de CAK Rekenhulp eigen bijdrage.

Ook nachtopvang valt onder de Wmo. Nachtopvang vraagt u dus ook aan bij de gemeente.

Lees meer over de aanvraag bij de gemeente.

Lees meer over de Wmo.

In de volgende situatie is het anders geregeld:

Soms is de dagopvang bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die al erg dement zijn. In dat geval valt de zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Kijk voor meer informatie bij ‘Opname in het verpleeghuis’ op deze pagina.

Verberg

Wilt u niet in een verpleeghuis wonen? Dan zijn er nog andere mogelijkheden:

Steeds meer ouderen willen liever thuis blijven wonen. Dat is mogelijk, ook als er 24 uur per dag zorg of toezicht nodig is. U krijgt de verpleging en verzorging dan gewoon thuis.

Deze zorg is geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). Net als voor een opname in het verpleeghuis hebt u hiervoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Kijk voor meer informatie onder ‘Aanvraag en vergoeding’ op deze pagina.

Het zorgkantoor helpt u de zorg te regelen. Eventueel kunt u ook een persoonsgebonden budget (Wlz-PGB) aanvragen. U huurt dan zelf mensen in en maakt zelf afspraken over de zorg.

Lees meer over thuis wonen met zorg uit de Wlz.

In een woonzorgcentrum (ook wel: serviceflat) woont u zelfstandig. U betaalt huur voor uw woonruimte. Met het centrum maakt u zelf afspraken over de zorg die u krijgt. Sommige woonzorgcentra bieden dezelfde zorg aan als verpleeghuizen. Er is dan 24 uur per dag zorg.

Voor deze zorg kunt u een vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld via de Wet langdurige zorg (Wlz) of de zorgverzekering. Dat is afhankelijk van het soort zorg. 24-uurs zorg valt onder de Wlz. Het woonzorgcentrum kan u helpen bij de aanvraag van de vergoeding.

Lees meer over woonzorgcentra.

Verberg

Zoek een verpleeghuis met de Keuzehulp verpleeghuiszorg

Patientenfederatie Nederland heeft een keuzehulp gemaakt. Daarmee kunt u bekijken welk verpleeghuis het beste bij uw wensen past. Deze keuzehulp is in ontwikkeling. Hij wordt nog aangevuld met informatie over personeel, wachttijden, kwaliteit en specialisatie. Die informatie is nu nog niet beschikbaar. Ga zelf langs bij verpleeghuizen die u interessant vindt om de sfeer te proeven en vragen te stellen over de zorg die u zoekt.

Ga naar de keuzehulp Verpleeghuiszorg

Meer weten over verpleeghuiszorg?

Bronnen: Regelhulp.nl en Rijksoverheid.nl

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 mei 2020.

Deel deze pagina via: