Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Vroeggeboorte

Belangrijke thema's bij Vroeggeboorte:

Ook wel: prematuriteit

Normaal duurt een zwangerschap ongeveer veertig weken. Als een baby voor de 37ste week wordt geboren, heet dat een vroeggeboorte. Een extreme vroeggeboorte is een geboorte voor de 33ste week.

Vanaf 24 weken zwangerschap heeft een baby overlevingskansen. De baby is dan levensvatbaar. Vanaf deze grens doen artsen er alles aan om een baby in leven te houden. Vóór de grens van 24 weken starten ze geen behandeling, omdat:

 • De overlevingskans zeer klein is.
 • De baby grote kans heeft op ernstige handicaps.
Verberg

Bij sommige vrouwen wordt de bevalling om medische redenen expres op gang gebracht. Dit heet een iatrogene bevalling. Zo’n bevalling wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Elke dag uitstel betekent een grotere overlevingskans voor de baby.

Als artsen van tevoren weten dat u vroeg in de zwangerschap gaat bevallen, krijgt u een gesprek met een arts. Die vertelt u alles over hoe de geboorte kan gaan, de risico’s en de overlevingskansen.

In tweederde van de gevallen vindt een vroeggeboorte spontaan plaats. De oorzaak is meestal onbekend.

 • Een niet goed werkende placenta (moederkoek).
 • Ziekte van de moeder, bijvoorbeeld diabetes.
 • Ziekte of aangeboren afwijkingen bij het kind.
 • Een infectie.
 • Zwangerschap van een meerling.
 • Afwijkingen van de baarmoeder of baarmoedermond.
 • Te hoge bloeddruk.
 • Een ongeluk of val.
 • Te veel vruchtwater in de baarmoeder.
 • Hoge leeftijd van de moeder.
 • Een eerdere vroeggeboorte.
 • De leefgewoonten van de moeder (roken, alcohol, drugs).
Verberg

Een vroeggeboorte is te herkennen aan dezelfde verschijnselen als bij een gewone geboorte. Ze beginnen alleen veel te vroeg in de zwangerschap. De verschijnselen zijn:

 • Weeën: de baarmoeder trekt elke vijf tot tien minuten samen.
 • Ontsluiting: de baarmoedermond gaat open staan.
 • Het breken van de vliezen.
 • Verlies van bloed en slijm uit de vagina.

Als de verschijnselen eenmaal beginnen, is de bevalling meestal niet lang meer uit te stellen.

Verberg

Baby’s die voor de 30ste week van de zwangerschap worden geboren, komen altijd op een intensive care-afdeling voor pasgeboren (NICU). Hier werken verschillende soorten artsen en verpleegkundigen samen. Zij zijn  gespecialiseerd in de behandeling van te vroeg geboren baby’s. En in de speciale zorg daarvoor.

Als de moeder medische problemen heeft, wordt zij opgenomen op een verloskundige high care-afdeling.

Verberg

Mogelijke problemen bij vroeggeboren baby’s zijn:

 • De longen, hersenen en het maag-darmkanaal zijn nog niet volledig ontwikkeld.
 • Longschade door beademing.
 • Infecties.
 • Problemen met de bloedsomloop.
 • Hersenbloedingen.
 • Netvliesproblemen.
Verberg

Als u bevalt na 24 of 25 weken zwangerschap, vraagt de arts of u akkoord gaat met de behandeling van uw baby. U moet rekening houden met moeilijke dingen. Hoe jonger de baby, hoe groter het risico op overlijden of handicaps. Het is nooit te voorspellen hoe ernstig de handicaps zijn. Of hoe ernstig ze in de toekomst kunnen worden.

Soms is het beter om de behandeling te stoppen. Bijvoorbeeld omdat een kind te veel lijdt. Of omdat het ernstig gehandicapt zal worden. De artsen zullen dit altijd eerst met u overleggen. Het medisch team is eindverantwoordelijk voor het besluit om een behandeling te stoppen. Maar het kan ook zijn dat de ouders een behandeling willen stoppen.

In zeer zeldzame gevallen zijn artsen en ouders het niet eens over het stoppen of doorgaan  met een behandeling. Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • De artsen volgen de beslissing van de ouders.
 • De artsen verwijzen de ouders door naar een ander ziekenhuis.
Verberg

De behandeling van een dreigende vroeggeboorte hangt af van:

 • De duur van de zwangerschap.
 • De conditie van moeder en kind.
 • De ontsluiting.

Als de vliezen te vroeg breken, moet u bedrust houden. Als de ontsluiting eenmaal groter is dan vijf centimeter, kan de geboorte niet lang meer worden uitgesteld.
Bij een dreigende vroeggeboorte kunnen artsen besluiten tot de volgende behandelingen:

Antibiotica voorkomt of behandelt een infectie. Ook kan het de zwangerschapsduur verlengen. Dit is gunstig voor het ongeboren kind.

Dit zijn medicijnen die de weeën tegenhouden. De bevalling kan daarmee enkele uren tot dagen worden uitgesteld. Weeënremmers worden meestal niet gegeven vóór 24 weken zwangerschap. En ook niet na 33 - 34 weken. U kunt ook weeënremmers krijgen als u nog geen weeën hebt.

De moeder krijgt corticosteroïden, als de baby (extreem) vroeg geboren dreigt te worden. Corticosteroïden zijn hormonen die het rijpingsproces van de longen en andere organen versnellen. Via de placenta komen de corticosteroïden bij de baby.

Verberg
 • Vóór 25 weken zwangerschap heeft een kind nauwelijks overlevingskansen.
 • Na 25 weken zwangerschap overleeft bijna 55% van de kinderen.
 • Na 26 weken overleeft 71,5%.
 • Na 27 weken overleeft tot 90%.
 • Na 28 weken overleeft tot 95%.
 • Na 34 weken zwangerschap heeft de baby bijna even goede overlevingskansen als een op tijd geboren baby.
Verberg

Na het ontslag uit het ziekenhuis heeft uw kindje misschien nog veel medische zorg nodig. U kunt dan met verschillende artsen en andere zorgverleners te maken krijgen. In dat geval krijgt u een casemanager toegewezen. Deze persoon is uw vaste contactpersoon. Hij regelt alle afspraken. Ook kunt u met hem contact opnemen als u zich zorgen maakt of vragen hebt over uw kindje.

Verberg

Soms zijn er ook gevolgen voor de lange termijn. Te vroeg geboren kinderen hebben vaker leerproblemen, gedragsstoornissen en bewegingsstoornissen dan andere kinderen.

Dat geldt ook voor kinderen die te licht geboren zijn. Hierbij gaat het om kinderen die een te laag geboortegewicht hadden voor de zwangerschapsduur. De veelgebruikte, Engelse term hiervoor is Small for Gestational Age (SGA).

Te licht geboren kinderen hebben ook een hogere kans op diabetes en hart- en vaatziekten als ze volwassen zijn.

Lees meer over een te laag geboortegewicht.

Lees meer over de gevolgen van een te laag geboortegewicht.

Nazorg
Omdat er meer kans is op problemen, krijgt u extra zorg en steun. Het consultatiebureau en de schoolarts houden rekening met de startsituatie van uw kind. Als ze merken dat er iets misgaat in de ontwikkeling, schakelen ze snel een kinderarts of een andere zorgverlener in. U krijgt dan tijdig hulp en begeleiding.

Lees meer over nazorg.

Verberg

Neokeurmerk

NeokeurmerkDe Kangoeroe is een keurmerk voor afdelingen neonatologie. Het wordt uitgereikt door de Vereniging van Ouders van Couveuzekinderen (VOC). Zij keuren o.a. op medische zorg en oog voor specifieke wensen van ouders. Meestal hebben ouders geen keuze waar hun baby wordt opgenomen. Maar bij overplaatsing soms wel. Dan kan de Kangoeroe een hulpmiddel zijn.

Lees meer over het Neokeurmerk.

Bron: NVOG

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Deel deze pagina via: