Goede zorg met kiesBeter.nl

KiesBeter.nl wijst u de weg naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland. Deze informatie kan op kiesBeter.nl staan maar we verwijzen ook naar andere websites.

Wat is goede zorg?

KiesBeter.nl leidt u naar informatie over aandoeningen en over de behandeling daarvan. Daarvoor maakt kiesBeter.nl gebruik van informatie van bijvoorbeeld zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. In een aantal gevallen hebben patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in een kwaliteitsstandaard vastgelegd wat goede zorg is. Als er een kwaliteitsstandaard is, staat dit vermeld.

Waar vind ik goede zorg?

U vindt op kiesBeter.nl ook informatie over de kwaliteit van verschillende zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg- en kraamzorgorganisaties. Dit noemen we kwaliteitsgegevens. Deze vertellen u hoe goed de zorg is op een bepaalde locatie of onderdeel van een zorginstelling.

Lees verder over kwaliteit van zorg

Ik zoek naar een goede zorgaanbieder in...

toon mijin de buurt van
naam zorgaanbieder
Kies eerst een type zorgaanbieder en voer een plaats of postcode in

KiesBeter.nl is vernieuwd

KiesBeter.nl hoort sinds 1 januari 2014 bij het Kwaliteitsinstituut. Daarmee is de focus van de website meer gericht op kwaliteit van zorg. Zie voor informatie over de belangrijkste veranderingen de Veelgestelde vragen.

Bij het verder ontwikkelen van kiesBeter.nl willen we ook graag weten wat u belangrijk vindt. Lees hierover meer onder Open laboratorium.

VVT locatiegegevens

De kwaliteitsgegevens (CQi) die op KiesBeter zichtbaar zijn komen uit de Openbare Database (ODB). De afgelopen 2 jaar zijn deze gegevens beschikbaar gesteld door zorgvoorkwaliteit.com. Sinds januari 2015 worden de kwaliteitsgegevens niet meer gekoppeld aan de locaties in de VVT database. Het gevolg hiervan is dat de gegevens op KiesBeter niet meer overeenkomen met de VVT database. De presentatie van locaties op KiesBeter is nu gelijk aan de organisatie-inrichting zoals destijds ingevoerd op zorgvoorkwaliteit.com.

Het is helaas niet mogelijk om de locatie-indeling op KiesBeter aan te passen. Dit kan pas weer bij de aanlevering van kwaliteitsgegevens voor verslagjaar 2014. Het is wel mogelijk om adreswijzigingen en andere kleine wijzigingen door te voeren. Dat kan via de contactknop op deze site.

Als u vragen hebt over het aanleveren van kwaliteitsgegevens, kunt u contact opnemen met de brancheorganisaties ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). Zij organiseren de uitvraag over verslagjaar 2015.

Meer informatie: nuttige links

Op kiesBeter.nl staat kwaliteitsinformatie centraal. Wellicht kunt u ook andere soorten informatie goed gebruiken bij het kiezen van een zorgaanbieder. Daarom verwijst kiesBeter.nl ook naar informatie van anderen.

Andere websites